» 26 / Su’arâ  109:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 109
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve
2. أَسْأَلُكُمْ (ÊSÊLKM) = eselukum : ben sizden istemiyorum
3. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : buna karşı
4. مِنْ (MN) = min : hiç
5. أَجْرٍ (ÊCR) = ecrin : bir ücret
6. إِنْ (ÎN) = in : yoktur
7. أَجْرِيَ (ÊCRY) = ecriye : bana bir ücret
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
9. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : ait olandan
10. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbine
11. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
ve | ben sizden istemiyorum | buna karşı | hiç | bir ücret | yoktur | bana bir ücret | başka | ait olandan | Rabbine | alemlerin |

[] [SEL] [] [] [ECR] [] [ECR] [] [] [RBB] [ALM]
VME ÊSÊLKM ALYH MN ÊCR ÎN ÊCRY ÎLE AL RB ELAELMYN

ve mā eselukum ǎleyhi min ecrin in ecriye illā ǎlā rabbi l-ǎālemīne
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And not
أسألكم س ا ل | SEL ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask (of) you
عليه | ALYH ǎleyhi buna karşı for it
من | MN min hiç any
أجر ا ج ر | ECR ÊCR ecrin bir ücret payment.
إن | ÎN in yoktur Not
أجري ا ج ر | ECR ÊCRY ecriye bana bir ücret (is) my payment
إلا | ÎLE illā başka but
على | AL ǎlā ait olandan from
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbine (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.

26:109 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | ben sizden istemiyorum | buna karşı | hiç | bir ücret | yoktur | bana bir ücret | başka | ait olandan | Rabbine | alemlerin |

[] [SEL] [] [] [ECR] [] [ECR] [] [] [RBB] [ALM]
VME ÊSÊLKM ALYH MN ÊCR ÎN ÊCRY ÎLE AL RB ELAELMYN

ve mā eselukum ǎleyhi min ecrin in ecriye illā ǎlā rabbi l-ǎālemīne
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

[] [س ا ل] [] [] [ا ج ر] [] [ا ج ر] [] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 109
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أسألكم س ا ل | SEL ÊSÊLKM eselukum ben sizden istemiyorum I ask (of) you
,Sin,,Lam,Kef,Mim,
,60,,30,20,40,
V – 1st person singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عليه | ALYH ǎleyhi buna karşı for it
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أجر ا ج ر | ECR ÊCR ecrin bir ücret payment.
,Cim,Re,
,3,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إن | ÎN in yoktur Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
أجري ا ج ر | ECR ÊCRY ecriye bana bir ücret (is) my payment
,Cim,Re,Ye,
,3,200,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
على | AL ǎlā ait olandan from
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbine (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve | أَسْأَلُكُمْ: ben sizden istemiyorum | عَلَيْهِ: buna karşı | مِنْ: hiç | أَجْرٍ: bir ücret | إِنْ: yoktur | أَجْرِيَ: bana bir ücret | إِلَّا: başka | عَلَىٰ: ait olandan | رَبِّ: Rabbine | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve | أسألكم ÊSÊLKM ben sizden istemiyorum | عليه ALYH buna karşı | من MN hiç | أجر ÊCR bir ücret | إن ÎN yoktur | أجري ÊCRY bana bir ücret | إلا ÎLE başka | على AL ait olandan | رب RB Rabbine | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve | eselukum: ben sizden istemiyorum | ǎleyhi: buna karşı | min: hiç | ecrin: bir ücret | in: yoktur | ecriye: bana bir ücret | illā: başka | ǎlā: ait olandan | rabbi: Rabbine | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve | ÊSÊLKM: ben sizden istemiyorum | ALYH: buna karşı | MN: hiç | ÊCR: bir ücret | ÎN: yoktur | ÊCRY: bana bir ücret | ÎLE: başka | AL: ait olandan | RB: Rabbine | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ben, tebliğime karşılık bir mükâfât istemem sizden, benim mükâfâtım, ancak âlemlerin Rabbine âit.
Adem Uğur : Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.
Ahmed Hulusi : "Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. . . Çalışmamın karşılığını yaşatacak olan sadece Rabb-ül âlemîn'dir!"
Ahmet Tekin : 'Tebliğ görevime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim, mükâfatım âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine aittir.'
Ahmet Varol : Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
Ali Bulaç : "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir."
Ali Fikri Yavuz : Buna karşı, ben sizden bir mükâfat da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak âlemlerin Rabbine aiddir.
Bekir Sadak : (106-11) 0 Kardesleri Nuh, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misinz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim. Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin» dedi.
Celal Yıldırım : Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ; benim hizmetimin karşılığı ancak âlemlerin Rabbına aittir.
Diyanet İşleri : “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”
Diyanet İşleri (eski) : (106-110) Kardeşleri Nuh, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin' dedi.
Diyanet Vakfi : Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.
Edip Yüksel : 'Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benim ücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan ancak, âlemlerin Rabbidir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Buna karşı ben sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Fizilal-il Kuran : Ben bu çağrı hizmetime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum, benim çabamın karşılığını verecek olan alemlerin Rabb'idir.
Gültekin Onan : "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin rabbine aittir."
Hakkı Yılmaz : (106-110) Bir zamanlar kardeşleri Nûh onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin!”
Hasan Basri Çantay : «Ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım aalemlerin Rabbinden başkasına aaid değildir».
Hayrat Neşriyat : '(Ben) buna (tebliğ vazîfeme) karşılık sizden bir ücret istemiyorum! Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine âiddir.'
İbni Kesir : Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbına aittir.
İskender Evrenosoğlu : Ve ona (tebliğe) karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece âlemlerin Rabbine aittir.
Muhammed Esed : "Hem bunun için sizden (dünyevi) bir karşılık da gözlemiyorum; hak ettiğim karşılığı (vermek) alemlerin Rabbinden başkasına düşmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : (109-110) «Ve bunun mukabilinde sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükâfaatım, ancak alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Öngüt : “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine âittir. ”
Şaban Piriş : Buna karşılık sizden bir ücret de istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin Rabbine aittir.
Suat Yıldırım : Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbülâlemîn’dir.
Süleyman Ateş : "Ben sizden, buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, yalnız âlemlerin Rabbine âittir."
Tefhim-ul Kuran : «Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir.»
Ümit Şimşek : 'Hizmetim için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Âlemlerin Rabbine aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece âlemlerin Rabbi'ndendir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}