» 26 / Su’arâ  38:

Kuran Sırası: 26
İniş Sırası: 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَجُمِعَ (FCMA) = fecumiǎ : ve bir araya getirildi
2. السَّحَرَةُ (ELSḪRT) = s-seHaratu : büyücüler
3. لِمِيقَاتِ (LMYGET) = limīḳāti : belirlenen vaktinde
4. يَوْمٍ (YVM) = yevmin : bir günün
5. مَعْلُومٍ (MALVM) = meǎ'lūmin : belli
ve bir araya getirildi | büyücüler | belirlenen vaktinde | bir günün | belli |

[CMA] [SḪR] [VGT] [YVM] [ALM]
FCMA ELSḪRT LMYGET YVM MALVM

fecumiǎ s-seHaratu limīḳāti yevmin meǎ'lūmin
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فجمع ج م ع | CMA FCMA fecumiǎ ve bir araya getirildi So were assembled
السحرة س ح ر | SḪR ELSḪRT s-seHaratu büyücüler the magicians
لميقات و ق ت | VGT LMYGET limīḳāti belirlenen vaktinde for (the) appointment
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (on) a day
معلوم ع ل م | ALM MALVM meǎ'lūmin belli well-known.

26:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve bir araya getirildi | büyücüler | belirlenen vaktinde | bir günün | belli |

[CMA] [SḪR] [VGT] [YVM] [ALM]
FCMA ELSḪRT LMYGET YVM MALVM

fecumiǎ s-seHaratu limīḳāti yevmin meǎ'lūmin
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم

[ج م ع] [س ح ر] [و ق ت] [ي و م] [ع ل م]

 » 26 / Su’arâ  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فجمع ج م ع | CMA FCMA fecumiǎ ve bir araya getirildi So were assembled
Fe,Cim,Mim,Ayn,
80,3,40,70,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض مبني للمجهول
السحرة س ح ر | SḪR ELSḪRT s-seHaratu büyücüler the magicians
Elif,Lam,Sin,Ha,Re,Te merbuta,
1,30,60,8,200,400,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
لميقات و ق ت | VGT LMYGET limīḳāti belirlenen vaktinde for (the) appointment
Lam,Mim,Ye,Gaf,Elif,Te,
30,40,10,100,1,400,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
يوم ي و م | YVM YVM yevmin bir günün (on) a day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
معلوم ع ل م | ALM MALVM meǎ'lūmin belli well-known.
Mim,Ayn,Lam,Vav,Mim,
40,70,30,6,40,
N – genitive masculine indefinite passive participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَجُمِعَ: ve bir araya getirildi | السَّحَرَةُ: büyücüler | لِمِيقَاتِ: belirlenen vaktinde | يَوْمٍ: bir günün | مَعْلُومٍ: belli |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فجمع FCMA ve bir araya getirildi | السحرة ELSḪRT büyücüler | لميقات LMYGET belirlenen vaktinde | يوم YWM bir günün | معلوم MALWM belli |
Kırık Meal (Okunuş) : |fecumiǎ: ve bir araya getirildi | s-seHaratu: büyücüler | limīḳāti: belirlenen vaktinde | yevmin: bir günün | meǎ'lūmin: belli |
Kırık Meal (Transcript) : |FCMA: ve bir araya getirildi | ELSḪRT: büyücüler | LMYGET: belirlenen vaktinde | YVM: bir günün | MALVM: belli |
Abdulbaki Gölpınarlı : Muayyen bir günün muayyen bir zamânında büyücüler toplandı.
Adem Uğur : Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi.
Ahmed Hulusi : Nihayet sihirbazlar belirlenen zamanda, bilinen bir yerde toplandılar.
Ahmet Tekin : Sihirbazlar, belli günün tayin edilen saatinde bir araya geldiler.
Ahmet Varol : Böylece büyücüler belli bir günün belirlenen bir vaktinde biraraya getirildiler.
Ali Bulaç : Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi.
Ali Fikri Yavuz : Böylece maruf bir günün tayin edilen bir vaktinde bütün sihirbazlar bir araya getirildi.
Bekir Sadak : Sihirbazlar, belirli bir gunun bildirilen vaktinde taplandilar.
Celal Yıldırım : Böylece sihirbazlar bilinen bir günün belli vaktinde toplandılar.
Diyanet İşleri : Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler.
Diyanet İşleri (eski) : Sihirbazlar, belirli bir günün bildirilen vaktinde toplandılar.
Diyanet Vakfi : Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi.
Edip Yüksel : Belirlenmiş günün randevusu için büyücüler bir araya getirildiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böylece, sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Böylece tesbit edilen bir günün belli bir vaktinde sihirbazlar toplandılar
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu suretle ma'lûm bir gün miykat ta'yin olunarak sihirbazlar cemolundu
Fizilal-il Kuran : Bir süre sonra büyücüler belirli bir günün kararlaştırılan saatinde biraraya geldiler.
Gültekin Onan : Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi.
Hakkı Yılmaz : Böylece, etkin bilginler belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.
Hasan Basri Çantay : Bu suretle muayyen bir günün belli bir vaktında bütün sihirbazlar bir araya getirildi.
Hayrat Neşriyat : Böylece sihirbazlar, belli bir günün ta'yîn edilen vaktinde bir araya getirildi.
İbni Kesir : Büyücüler belli bir günün tayin edilen vaktinde toplandılar.
İskender Evrenosoğlu : Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde biraraya getirildiler.
Muhammed Esed : Ve böylece büyücüler belli bir günün belirli bir saatinde bir araya geldiler.
Ömer Nasuhi Bilmen : (37-39) «Sana çok bilgin sâhirleri getirsinler.» Artık sâhirler, malum bir günün muayyen bir vaktinde toplanmış oldu. Ve nâsa da denildi ki: «Siz toplanıcılar mısınız?»
Ömer Öngüt : Böylece sihirbazlar belli bir günün sözleşilen vaktinde bir araya getirildiler.
Şaban Piriş : Sihirbazlar, belli bir günde, belirlenen bir vakitte toplandılar.
Suat Yıldırım : Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı.
Süleyman Ateş : Derken büyücüler belli bir günün belirlenen vaktinde bir araya getirildi.
Tefhim-ul Kuran : Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi.
Ümit Şimşek : Kararlaştırılan günde büyücüler toplandı.
Yaşar Nuri Öztürk : Nihayet büyücüler belirlenen bir günün, belirlenen bir vaktinde bir araya getirildi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}