» 7 / A’râf  61:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
4. لَيْسَ (LYS) = leyse : yoktur
5. بِي (BY) = bī : bende
6. ضَلَالَةٌ (ŽLELT) = Delāletun : bir sapıklık
7. وَلَٰكِنِّي (VLKNY) = velākinnī : fakat ben
8. رَسُولٌ (RSVL) = rasūlun : bir elçiyim
9. مِنْ (MN) = min : tarafından
10. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
11. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
dedi ki | EY/HEY/AH | kavmim | yoktur | bende | bir sapıklık | fakat ben | bir elçiyim | tarafından | Rabbi | alemlerin |

[GVL] [Y] [GVM] [LYS] [] [ŽLL] [] [RSL] [] [RBB] [ALM]
GEL YE GVM LYS BY ŽLELT VLKNY RSVL MN RB ELAELMYN

ḳāle ḳavmi leyse Delāletun velākinnī rasūlun min rabbi l-ǎālemīne
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين

 » 7 / A’râf  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur There is not
بي | BY bende in me
ضلالة ض ل ل | ŽLL ŽLELT Delāletun bir sapıklık error,
ولكني | VLKNY velākinnī fakat ben but I am
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger
من | MN min tarafından from
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.

7:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi ki | EY/HEY/AH | kavmim | yoktur | bende | bir sapıklık | fakat ben | bir elçiyim | tarafından | Rabbi | alemlerin |

[GVL] [Y] [GVM] [LYS] [] [ŽLL] [] [RSL] [] [RBB] [ALM]
GEL YE GVM LYS BY ŽLELT VLKNY RSVL MN RB ELAELMYN

ḳāle ḳavmi leyse Delāletun velākinnī rasūlun min rabbi l-ǎālemīne
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين

[ق و ل] [ي] [ق و م] [ل ي س] [] [ض ل ل] [] [ر س ل] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 7 / A’râf  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur There is not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
بي | BY bende in me
Be,Ye,
2,10,
P – prefixed preposition bi
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
ضلالة ض ل ل | ŽLL ŽLELT Delāletun bir sapıklık error,
Dad,Lam,Elif,Lam,Te merbuta,
800,30,1,30,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
ولكني | VLKNY velākinnī fakat ben but I am
Vav,Lam,Kef,Nun,Ye,
6,30,20,50,10,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو استئنافية
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «لاكن»
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūlun bir elçiyim a Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,
200,60,6,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min tarafından from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi ki | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | لَيْسَ: yoktur | بِي: bende | ضَلَالَةٌ: bir sapıklık | وَلَٰكِنِّي: fakat ben | رَسُولٌ: bir elçiyim | مِنْ: tarafından | رَبِّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi ki | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | ليس LYS yoktur | بي BY bende | ضلالة ŽLELT bir sapıklık | ولكني WLKNY fakat ben | رسول RSWL bir elçiyim | من MN tarafından | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi ki | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | leyse: yoktur | : bende | Delāletun: bir sapıklık | velākinnī: fakat ben | rasūlun: bir elçiyim | min: tarafından | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi ki | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | LYS: yoktur | BY: bende | ŽLELT: bir sapıklık | VLKNY: fakat ben | RSVL: bir elçiyim | MN: tarafından | RB: Rabbi | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, ey kavmim dedi, bende sapıklık yok, fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.
Adem Uğur : Dedi ki: "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.
Ahmed Hulusi : (Nuh) dedi ki: "Ey kavmim. . . Bir sapık görüş yok bende. . . Ne var ki ben, Rabb-ül âlemîn'den bir Rasûlüm. "
Ahmet Tekin : Nuh ise: 'Ey kavmim, bende bir yanılgı yok. Fakat yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinden bir elçi, bir Rasulüm' dedi.
Ahmet Varol : O da şöyle dedi: 'Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Ali Bulaç : O: "Ey kavmim, bende bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim." dedi.
Ali Fikri Yavuz : Bunun üzerine Nûh dedi ki: “- Ey kavmim! Bende hiç bir sapıklık yoktur; lâkin ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir Peygamberim.
Bekir Sadak : (61-63) «Ey milletim! Bende bir sapiklik yoktur, ancak ben alemlerin Rabbinin peygamberiyim, Rabbimin sozlerini size bildiriyor, ogut veriyorum. Sizin bilmediginizi Allah katindan ben biliyorum. Sakinmanizi ve boylece merhamete ugramanizi saglamak uzere sizi uyramak icin aranizdan biri vasitasiyla Rabbinizden size haber gelmesine mi sasiyorsunuz?» dedi.
Celal Yıldırım : O, ey kavmim, dedi, bende hiçbir sapıklık yoktur; ama ben âlemlerin Rabbından (size) gönderilen bir peygamberim.
Diyanet İşleri : (Nûh onlara) şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”
Diyanet İşleri (eski) : (61-63) 'Ey milletim! Bende bir sapıklık yoktur, ancak ben Alemlerin Rabbinin peygamberiyim, Rabbimin sözlerini size bildiriyor, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece merhamete uğramanızı sağlamak üzere sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz?' dedi.
Diyanet Vakfi : Dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Halkım, bende bir sapıklık yoktur; ancak ben evrenlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Nûh) dedi ki: «Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nuh: «Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur; ancak ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey kavmim, dedi: bende hiç bir dalâlet yok ve lâkin ben rabbül'âlemîn tarafından bir Resulüm
Fizilal-il Kuran : Nuh onlara dedi ki, «Ey soydaşlarım, bende bir sapıklık yoktur. Tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
Gültekin Onan : O: "Ey kavmim, bende bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' yoktur; ama ben alemlerin rabbinden bir elçiyim" dedi.
Hakkı Yılmaz : (61-63) Nûh dedi ki: “Ey toplumum! Bende herhangi bir sapıklık yoktur. Velâkin ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından, sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın koruması altına girmeniz ve rahmete ulaşabilmeniz için, içinizden sizi uyaracak bir kişiye, Rabbinizden bir öğüt/kitap gelmesine şaştınız mı?”
Hasan Basri Çantay : (Bunun üzerine Nuh) dedi ki: «Ey kavmim, bende hiç bir sapıklık yokdur. Fakat ben kâinatın Rabbinden (gönderilmiş) bir peygamberim».
Hayrat Neşriyat : (Nûh) dedi ki: 'Ey kavmim! Bende hiçbir dalâlet yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim!'
İbni Kesir : Dedi ki: Ey kavmim; bende bir sapıklık yoktur. Ben, ancak alemlerin Rabbından bir peygamberim.
İskender Evrenosoğlu : Ey kavmim, ben dalâlette değilim! Ve fakat ben, âlemlerin Rabbinden bir resûlüm.
Muhammed Esed : (Nuh): "Ey kavmim" dedi, "Bende bir eğrilik/bir sapıklık yok; ne var ki, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiç bir sapıklık yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim.»
Ömer Öngüt : Nuh onlara dedi ki: “Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur, ancak ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim. ”
Şaban Piriş : Nuh: -Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben, ancak Alemlerin Rabbi tarafından (görevlendirilen) bir elçiyim.
Suat Yıldırım : (61-63) "Ey halkım! dedi, bende hiçbir sapıklık yok, fakat ben Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum." "Kötülüklerden korunup Allah’ın merhametine nâil olmanız için, içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla, Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?"
Süleyman Ateş : Dedi ki: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim."
Tefhim-ul Kuran : O: «Ey kavmim,bende bir 'şaşırmışlık ve şapmışlık' yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir peygamberim» dedi.
Ümit Şimşek : Nuh ise 'Ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur,' dedi. 'Ben ancak Âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim.
Yaşar Nuri Öztürk : Nuh dedi: "Ey toplumum! Sapıklık falan yok bende. Tam aksine ben, alemlerin Rabbi'nden bir resulüm."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}