» 2 / Bakara  47:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 47
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. بَنِي (BNY) = benī : Çocuklar
3. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
4. اذْكُرُوا (EZ̃KRVE) = ƶkurū : hatırlayın
5. نِعْمَتِيَ (NAMTY) = niǎ'metiye : ni'metimi
6. الَّتِي (ELTY) = lletī : ki
7. أَنْعَمْتُ (ÊNAMT) = en'ǎmtu : ni'metlendirdim
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizi
9. وَأَنِّي (VÊNY) = ve ennī : ve şüphesiz
10. فَضَّلْتُكُمْ (FŽLTKM) = feDDeltukum : sizi üstün kıldım
11. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
12. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemler
EY/HEY/AH | Çocuklar | İsrail | hatırlayın | ni'metimi | ki | ni'metlendirdim | sizi | ve şüphesiz | sizi üstün kıldım | üzerine | alemler |

[Y] [BNY] [] [Z̃KR] [NAM] [] [NAM] [] [] [FŽL] [] [ALM]
YE BNY ÎSREÙYL EZ̃KRVE NAMTY ELTY ÊNAMT ALYKM VÊNY FŽLTKM AL ELAELMYN

benī isrāīle ƶkurū niǎ'metiye lletī en'ǎmtu ǎleykum ve ennī feDDeltukum ǎlā l-ǎālemīne
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

 » 2 / Bakara  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocuklar Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel!
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
نعمتي ن ع م | NAM NAMTY niǎ'metiye ni'metimi My Favor
التي | ELTY lletī ki which
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmtu ni'metlendirdim I bestowed
عليكم | ALYKM ǎleykum sizi upon you
وأني | VÊNY ve ennī ve şüphesiz and that I
فضلتكم ف ض ل | FŽL FŽLTKM feDDeltukum sizi üstün kıldım [I] preferred you
على | AL ǎlā üzerine over
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.

2:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | Çocuklar | İsrail | hatırlayın | ni'metimi | ki | ni'metlendirdim | sizi | ve şüphesiz | sizi üstün kıldım | üzerine | alemler |

[Y] [BNY] [] [Z̃KR] [NAM] [] [NAM] [] [] [FŽL] [] [ALM]
YE BNY ÎSREÙYL EZ̃KRVE NAMTY ELTY ÊNAMT ALYKM VÊNY FŽLTKM AL ELAELMYN

benī isrāīle ƶkurū niǎ'metiye lletī en'ǎmtu ǎleykum ve ennī feDDeltukum ǎlā l-ǎālemīne
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

[ي] [ب ن ي] [] [ذ ك ر] [ن ع م] [] [ن ع م] [] [] [ف ض ل] [] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,
"VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine plural noun → Children of Israel"
أداة نداء
اسم منصوب
بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocuklar Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,

إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel!
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
اذكروا ذ ك ر | Z̃KR EZ̃KRVE ƶkurū hatırlayın Remember
Elif,Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
1,700,20,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نعمتي ن ع م | NAM NAMTY niǎ'metiye ni'metimi My Favor
Nun,Ayn,Mim,Te,Ye,
50,70,40,400,10,
N – accusative feminine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
التي | ELTY lletī ki which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
أنعمت ن ع م | NAM ÊNAMT en'ǎmtu ni'metlendirdim I bestowed
,Nun,Ayn,Mim,Te,
,50,70,40,400,
V – 1st person singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليكم | ALYKM ǎleykum sizi upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وأني | VÊNY ve ennī ve şüphesiz and that I
Vav,,Nun,Ye,
6,,50,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
فضلتكم ف ض ل | FŽL FŽLTKM feDDeltukum sizi üstün kıldım [I] preferred you
Fe,Dad,Lam,Te,Kef,Mim,
80,800,30,400,20,40,
V – 1st person singular (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | بَنِي: Çocuklar | إِسْرَائِيلَ: İsrail | اذْكُرُوا: hatırlayın | نِعْمَتِيَ: ni'metimi | الَّتِي: ki | أَنْعَمْتُ: ni'metlendirdim | عَلَيْكُمْ: sizi | وَأَنِّي: ve şüphesiz | فَضَّلْتُكُمْ: sizi üstün kıldım | عَلَى: üzerine | الْعَالَمِينَ: alemler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | بني BNY Çocuklar | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | اذكروا EZ̃KRWE hatırlayın | نعمتي NAMTY ni'metimi | التي ELTY ki | أنعمت ÊNAMT ni'metlendirdim | عليكم ALYKM sizi | وأني WÊNY ve şüphesiz | فضلتكم FŽLTKM sizi üstün kıldım | على AL üzerine | العالمين ELAELMYN alemler |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | benī: Çocuklar | isrāīle: İsrail | ƶkurū: hatırlayın | niǎ'metiye: ni'metimi | lletī: ki | en'ǎmtu: ni'metlendirdim | ǎleykum: sizi | ve ennī: ve şüphesiz | feDDeltukum: sizi üstün kıldım | ǎlā: üzerine | l-ǎālemīne: alemler |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | BNY: Çocuklar | ÎSREÙYL: İsrail | EZ̃KRVE: hatırlayın | NAMTY: ni'metimi | ELTY: ki | ÊNAMT: ni'metlendirdim | ALYKM: sizi | VÊNY: ve şüphesiz | FŽLTKM: sizi üstün kıldım | AL: üzerine | ELAELMYN: alemler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün âlemlerden üstün ettiğimi.
Adem Uğur : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Ahmed Hulusi : Ey İsrailoğulları, size bağışım olan (verdiğim ilim dolayısıyla) nimetimi, sizi çeşitli toplumlara üstün kılışımı hatırlayın.
Ahmet Tekin : Ey İsrâiloğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi size tevdi ettiğim, ilâhi değerleri, şeriatı koruyun, kollayın, zayi etmeyin. Bu nimetlerin gereğini yerine getirip, Rasulüme iman ederek şükrünüzü gösterin, ilâhî emirlere itaatkâr olduğunuz çağda ve bölgedeki insanlara sizi üstün kıldığım günleri yâdedin.
Ahmet Varol : Ey İsrailoğulları! Benim size vermiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Bulaç : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Fikri Yavuz : Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Bekir Sadak : Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere ustun kildigimi hatirlayin.
Celal Yıldırım : Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi (n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.
Diyanet İşleri : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Diyanet Vakfi : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Edip Yüksel : İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın
Fizilal-il Kuran : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı- cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.
Gültekin Onan : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.
Hakkı Yılmaz : Ey İsrâîloğulları! Size verdiğim nimeti ve şüphesiz Benim sizi âlemlere fazlalıklı kıldığımı hatırlayın.
Hasan Basri Çantay : Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın.
Hayrat Neşriyat : Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni'met(ler)imi ve gerçekten benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!
İbni Kesir : Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
İskender Evrenosoğlu : Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o ni'metimi hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.
Muhammed Esed : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere tercih ettiğimi hatırlayınız.
Ömer Öngüt : Ey İsrâiloğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Şaban Piriş : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Suat Yıldırım : Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!
Süleyman Ateş : Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Tefhim-ul Kuran : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı anın.
Ümit Şimşek : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}