» 2 / Bakara  251:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 251
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَهَزَمُوهُمْ (FHZMVHM) = fehezemūhum : derken onları bozdular
2. بِإِذْنِ (BÎZ̃N) = biiƶni : izniyle
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
4. وَقَتَلَ (VGTL) = ve ḳatele : ve öldürdü
5. دَاوُودُ (D̃EVVD̃) = dāvūdu : Davud
6. جَالُوتَ (CELVT) = cālūte : Calut'u
7. وَاتَاهُ (V ËTEH) = ve ātāhu : ve ona (Davud'a) verdi
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
9. الْمُلْكَ (ELMLK) = l-mulke : hükümdarlık
10. وَالْحِكْمَةَ (VELḪKMT) = velHikmete : ve hikmet
11. وَعَلَّمَهُ (VALMH) = ve ǎllemehu : ve ona öğretti
12. مِمَّا (MME) = mimmā : şeyleri
13. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
14. وَلَوْلَا (VLVLE) = velevlā : eğer
15. دَفْعُ (D̃FA) = def'ǔ : savmasaydı
16. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
17. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanların
18. بَعْضَهُمْ (BAŽHM) = beǎ'Dehum : bir kısmını
19. بِبَعْضٍ (BBAŽ) = bibeǎ'Din : bir kısmıyle
20. لَفَسَدَتِ (LFSD̃T) = lefesedeti : bozulurdu
21. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : dünya
22. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
23. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
24. ذُو (Z̃V) = ƶū : sahibidir
25. فَضْلٍ (FŽL) = feDlin : lutuf
26. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
27. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : bütün alemlere
derken onları bozdular | izniyle | Allah'ın | ve öldürdü | Davud | Calut'u | ve ona (Davud'a) verdi | Allah | hükümdarlık | ve hikmet | ve ona öğretti | şeyleri | dilediği | eğer | savmasaydı | Allah | insanların | bir kısmını | bir kısmıyle | bozulurdu | dünya | fakat | Allah | sahibidir | lutuf | karşı | bütün alemlere |

[HZM] [EZ̃N] [] [GTL] [] [] [ETY] [] [MLK] [ḪKM] [ALM] [] [ŞYE] [] [D̃FA] [] [NVS] [BAŽ] [BAŽ] [FSD̃] [ERŽ] [] [] [] [FŽL] [] [ALM]
FHZMVHM BÎZ̃N ELLH VGTL D̃EVVD̃ CELVT V ËTEH ELLH ELMLK VELḪKMT VALMH MME YŞEÙ VLVLE D̃FA ELLH ELNES BAŽHM BBAŽ LFSD̃T ELÊRŽ VLKN ELLH Z̃V FŽL AL ELAELMYN

fehezemūhum biiƶni llahi ve ḳatele dāvūdu cālūte ve ātāhu llahu l-mulke velHikmete ve ǎllemehu mimmā yeşā'u velevlā def'ǔ llahi n-nāse beǎ'Dehum bibeǎ'Din lefesedeti l-erDu velākinne llahe ƶū feDlin ǎlā l-ǎālemīne
فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين

 » 2 / Bakara  Suresi: 251
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فهزموهم ه ز م | HZM FHZMVHM fehezemūhum derken onları bozdular So they defeated them
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by (the) permission
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
وقتل ق ت ل | GTL VGTL ve ḳatele ve öldürdü and killed
داوود | D̃EVVD̃ dāvūdu Davud Dawood
جالوت | CELVT cālūte Calut'u Jalut,
وآتاه ا ت ي | ETY V ËTEH ve ātāhu ve ona (Davud'a) verdi and gave him
الله | ELLH llahu Allah Allah
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulke hükümdarlık the kingdom
والحكمة ح ك م | ḪKM VELḪKMT velHikmete ve hikmet and the wisdom
وعلمه ع ل م | ALM VALMH ve ǎllemehu ve ona öğretti and taught him
مما | MME mimmā şeyleri that which
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He willed.
ولولا | VLVLE velevlā eğer And if not
دفع د ف ع | D̃FA D̃FA def'ǔ savmasaydı (for the) repelling
الله | ELLH llahi Allah (by) Allah,
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people -
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Dehum bir kısmını some of them
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din bir kısmıyle with others,
لفسدت ف س د | FSD̃ LFSD̃T lefesedeti bozulurdu certainly (would have) corrupted
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu dünya the Earth,
ولكن | VLKN velākinne fakat [and] but
الله | ELLH llahe Allah Allah
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (is) Possessor
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (of) bounty
على | AL ǎlā karşı to
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemlere the worlds.

2:251 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

derken onları bozdular | izniyle | Allah'ın | ve öldürdü | Davud | Calut'u | ve ona (Davud'a) verdi | Allah | hükümdarlık | ve hikmet | ve ona öğretti | şeyleri | dilediği | eğer | savmasaydı | Allah | insanların | bir kısmını | bir kısmıyle | bozulurdu | dünya | fakat | Allah | sahibidir | lutuf | karşı | bütün alemlere |

[HZM] [EZ̃N] [] [GTL] [] [] [ETY] [] [MLK] [ḪKM] [ALM] [] [ŞYE] [] [D̃FA] [] [NVS] [BAŽ] [BAŽ] [FSD̃] [ERŽ] [] [] [] [FŽL] [] [ALM]
FHZMVHM BÎZ̃N ELLH VGTL D̃EVVD̃ CELVT V ËTEH ELLH ELMLK VELḪKMT VALMH MME YŞEÙ VLVLE D̃FA ELLH ELNES BAŽHM BBAŽ LFSD̃T ELÊRŽ VLKN ELLH Z̃V FŽL AL ELAELMYN

fehezemūhum biiƶni llahi ve ḳatele dāvūdu cālūte ve ātāhu llahu l-mulke velHikmete ve ǎllemehu mimmā yeşā'u velevlā def'ǔ llahi n-nāse beǎ'Dehum bibeǎ'Din lefesedeti l-erDu velākinne llahe ƶū feDlin ǎlā l-ǎālemīne
فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين

[ه ز م] [ا ذ ن] [] [ق ت ل] [] [] [ا ت ي] [] [م ل ك] [ح ك م] [ع ل م] [] [ش ي ا] [] [د ف ع] [] [ن و س] [ب ع ض] [ب ع ض] [ف س د] [ا ر ض] [] [] [] [ف ض ل] [] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 251
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فهزموهم ه ز م | HZM FHZMVHM fehezemūhum derken onları bozdular So they defeated them
Fe,He,Ze,Mim,Vav,He,Mim,
80,5,7,40,6,5,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by (the) permission
Be,,Zel,Nun,
2,,700,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وقتل ق ت ل | GTL VGTL ve ḳatele ve öldürdü and killed
Vav,Gaf,Te,Lam,
6,100,400,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
داوود | D̃EVVD̃ dāvūdu Davud Dawood
Dal,Elif,Vav,Vav,Dal,
4,1,6,6,4,
"PN – nominative proper noun → David"
اسم علم مرفوع
جالوت | CELVT cālūte Calut'u Jalut,
Cim,Elif,Lam,Vav,Te,
3,1,30,6,400,
"PN – accusative proper noun → Jalut"
اسم علم منصوب
وآتاه ا ت ي | ETY V ËTEH ve ātāhu ve ona (Davud'a) verdi and gave him
Vav,,Te,Elif,He,
6,,400,1,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulke hükümdarlık the kingdom
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والحكمة ح ك م | ḪKM VELḪKMT velHikmete ve hikmet and the wisdom
Vav,Elif,Lam,Ha,Kef,Mim,Te merbuta,
6,1,30,8,20,40,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وعلمه ع ل م | ALM VALMH ve ǎllemehu ve ona öğretti and taught him
Vav,Ayn,Lam,Mim,He,
6,70,30,40,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مما | MME mimmā şeyleri that which
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He willed.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ولولا | VLVLE velevlā eğer And if not
Vav,Lam,Vav,Lam,Elif,
6,30,6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
دفع د ف ع | D̃FA D̃FA def'ǔ savmasaydı (for the) repelling
Dal,Fe,Ayn,
4,80,70,
N – nominative masculine verbal noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah (by) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people -
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Dehum bir kısmını some of them
Be,Ayn,Dad,He,Mim,
2,70,800,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Din bir kısmıyle with others,
Be,Be,Ayn,Dad,
2,2,70,800,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
لفسدت ف س د | FSD̃ LFSD̃T lefesedeti bozulurdu certainly (would have) corrupted
Lam,Fe,Sin,Dal,Te,
30,80,60,4,400,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person feminine singular perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu dünya the Earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
ولكن | VLKN velākinne fakat [and] but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
الواو استئنافية
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (is) Possessor
Zel,Vav,
700,6,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (of) bounty
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
على | AL ǎlā karşı to
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne bütün alemlere the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَهَزَمُوهُمْ: derken onları bozdular | بِإِذْنِ: izniyle | اللَّهِ: Allah'ın | وَقَتَلَ: ve öldürdü | دَاوُودُ: Davud | جَالُوتَ: Calut'u | وَاتَاهُ: ve ona (Davud'a) verdi | اللَّهُ: Allah | الْمُلْكَ: hükümdarlık | وَالْحِكْمَةَ: ve hikmet | وَعَلَّمَهُ: ve ona öğretti | مِمَّا: şeyleri | يَشَاءُ: dilediği | وَلَوْلَا: eğer | دَفْعُ: savmasaydı | اللَّهِ: Allah | النَّاسَ: insanların | بَعْضَهُمْ: bir kısmını | بِبَعْضٍ: bir kısmıyle | لَفَسَدَتِ: bozulurdu | الْأَرْضُ: dünya | وَلَٰكِنَّ: fakat | اللَّهَ: Allah | ذُو: sahibidir | فَضْلٍ: lutuf | عَلَى: karşı | الْعَالَمِينَ: bütün alemlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فهزموهم FHZMWHM derken onları bozdular | بإذن BÎZ̃N izniyle | الله ELLH Allah'ın | وقتل WGTL ve öldürdü | داوود D̃EWWD̃ Davud | جالوت CELWT Calut'u | وآتاه W ËTEH ve ona (Davud'a) verdi | الله ELLH Allah | الملك ELMLK hükümdarlık | والحكمة WELḪKMT ve hikmet | وعلمه WALMH ve ona öğretti | مما MME şeyleri | يشاء YŞEÙ dilediği | ولولا WLWLE eğer | دفع D̃FA savmasaydı | الله ELLH Allah | الناس ELNES insanların | بعضهم BAŽHM bir kısmını | ببعض BBAŽ bir kısmıyle | لفسدت LFSD̃T bozulurdu | الأرض ELÊRŽ dünya | ولكن WLKN fakat | الله ELLH Allah | ذو Z̃W sahibidir | فضل FŽL lutuf | على AL karşı | العالمين ELAELMYN bütün alemlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |fehezemūhum: derken onları bozdular | biiƶni: izniyle | llahi: Allah'ın | ve ḳatele: ve öldürdü | dāvūdu: Davud | cālūte: Calut'u | ve ātāhu: ve ona (Davud'a) verdi | llahu: Allah | l-mulke: hükümdarlık | velHikmete: ve hikmet | ve ǎllemehu: ve ona öğretti | mimmā: şeyleri | yeşā'u: dilediği | velevlā: eğer | def'ǔ: savmasaydı | llahi: Allah | n-nāse: insanların | beǎ'Dehum: bir kısmını | bibeǎ'Din: bir kısmıyle | lefesedeti: bozulurdu | l-erDu: dünya | velākinne: fakat | llahe: Allah | ƶū: sahibidir | feDlin: lutuf | ǎlā: karşı | l-ǎālemīne: bütün alemlere |
Kırık Meal (Transcript) : |FHZMVHM: derken onları bozdular | BÎZ̃N: izniyle | ELLH: Allah'ın | VGTL: ve öldürdü | D̃EVVD̃: Davud | CELVT: Calut'u | V ËTEH: ve ona (Davud'a) verdi | ELLH: Allah | ELMLK: hükümdarlık | VELḪKMT: ve hikmet | VALMH: ve ona öğretti | MME: şeyleri | YŞEÙ: dilediği | VLVLE: eğer | D̃FA: savmasaydı | ELLH: Allah | ELNES: insanların | BAŽHM: bir kısmını | BBAŽ: bir kısmıyle | LFSD̃T: bozulurdu | ELÊRŽ: dünya | VLKN: fakat | ELLH: Allah | Z̃V: sahibidir | FŽL: lutuf | AL: karşı | ELAELMYN: bütün alemlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın izniyle onları bozdular. Dâvûd da Câlût'u öldürdü. Allah, kendisine saltanat ve hikmet ihsân etti, dilediği bâzı şeyleri de belletti. Allah insanları, birbiriyle savıp gidermeseydi yeryüzü mutlaka bozulup giderdi fakat Allah'ın âlemlere ihsânı var, lütfü var.
Adem Uğur : Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.
Ahmed Hulusi : Derken (biiznillah) nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sının elvermesiyle, onları hezimete uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allâh (Davud'a) mülkü ve Hikmeti verdi ve dilediğini ona talim etti (programladı Esmâ'sıyla özünden gelen bir yolla). Eğer Allâh insanların (eliyle) diğer bir kısmını saf dışı etmeseydi, elbette arz bozulurdu (yaşanmaz olurdu). Fakat Allâh'ın fazlı âlemler üzerinedir.
Ahmet Tekin : Sonunda Allah’ın izni ve lütfuyla onları yendiler. Dâvûd, Câlût’u öldürdü. Allah kendisine devlet, hükümdarlık, peygamberlik, sağlıklı ve ahlâklı yaşama bilgisi verdi. Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan bazı şeyleri de ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğer bir kısmının devletlerini, medeniyetlerini ortadan kaldırmasa, iktidarlarından uzaklaştırmasa, zulümlerine karşı koydurmasa, azgınlarını, kötülük yapanlarını engelletmese, insanlara savunma imkânı vermeseydi, ülkelerin, yeryüzünün düzeni, dengesi bozulurdu. Fakat Allah bütün insanlığa, bütün varlıklara karşı lütuf ve kerem sahibidir.
Ahmet Varol : Allah'ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar ve Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve kendisine dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bazılarını diğer bazılarıyla savması olmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. Ancak Allah alemler üzerinde lütuf sahibidir.
Ali Bulaç : Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Nihayet Allah’ın izni ile kâfirleri bozguna uğrattılar. Müminler safında bulunan Dâvut (aleyhisselâm) da düşman hükümdarı Calût’u öldürdü. Allah, Dâvud’a padişahlık ve peygamberlik verdi ve ona dilediği şeyleri öğretti (Zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi...) Eğer Allah, insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile defetmeseydi (müminleri kâfirlere üstün kılmasaydı) yeryüzü fesad ve küfür karanlığına bürünürdü. Fakat Allah, âlemler üzerine ihsan ve rahmet sahibidir.
Bekir Sadak : Onlari Allah'in izniyle bozguna ugrattilar; Davud Calut'u oldurdu, Allah Davud'a hukumranlik ve hikmet verdi ve ona dilediginden ogretti. Allah'in insanlari birbiriyle savmasi olmasaydi yeryuzunun duzeni bozulurdu. Fakat Allah alemlere lutufkardir.
Celal Yıldırım : Ve az sonra onları —Allah'ın izniyle— bozguna uğratıp dağıttılar. (İnanmışlar saftında yer alan) Dâvud ise Câlût'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmeti (saltanat ve peygamberliği bir arada) verdi ve dilediğinden bazı şeyler ona öğretti. Eğer Allah insanların (azgınlık ve taşkınlığını) birbirleriyle savmasaydı, yeryüzünün düzeni herhalde bozulur, kargaşalık ortalığı kaplardı. Ama Allah milletlere karşı fazl-u kerem sahibidir.
Diyanet İşleri : Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût’u öldürdü. Allah, ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar; Davud Calut'u öldürdü, Allah Davud'a hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediğinden öğretti. Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah alemlere lütufkardır.
Diyanet Vakfi : Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu. Lâkin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.
Edip Yüksel : Nihayet ALLAH'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. ALLAH ona hükümdarlık ve anlayış verdi, ona dilediğini öğretti. ALLAH insanların bir kısmıyla bir kısmını savmasaydı yeryüzü bozulurdu. Fakat ALLAH tüm yaratıklara karşı lütufsahibidir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Derken, Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü ve Allah, kendisine hükümdarlık ve hikmet (peygamberlik) verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın, insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulur giderdi. Fakat Allah, bütün âlemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü, Allah kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verdi ve ona dilediği şeyleri öğretti. Allah'ın insanları birbirleriyle önlemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti. Fakat Allah'ın bütün akıl sahibi varlıklara karşı bir iyiliği vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Derken Allahın izniyle onları temamen bozdular, Davud Calutu öldürdü ve Allah kendisine mülk ve hikmet verdi ve daha dilediğinden ona ta'lim de buyurdu, Allahın insanları birbiriyle defetmesi olmasa idi Arz, mutlak fesad bulmuş gitmişti ve lâkin Allahın zevil'ukul âlemlerine bir fazlı var
Fizilal-il Kuran : Allah’ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar. Davut da Calut’u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Dilemekte olduğu şeylerden de ona öğretti. Şayet Allah insanları birbiriyle def edip savmasaydı yeryüzü muhakkak ki fesada uğrardı. Ancak Allah alemler üzerine fazl u kerem sahibidir.
Gültekin Onan : Böylece onları Tanrı'nın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü.Tanrı da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Tanrı'nın insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Tanrı alemlere karşı büyük fazl sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Sonra da, Allah'ın izniyle/ bilgisiyle Câlût ve ordusunu bozguna uğrattılar. Dâvûd da Câlût'u öldürdü ve Allah, kendisine hükümdarlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri verdi. Ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savması olmasaydı, yeryüzü kesinlikle bozulur giderdi. Fakat Allah, âlemler üzerinde büyük bir armağan sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Derken (düşmanla karşılaşır karşılaşmaz) Allahın izniyle onları (düşmanlarını) bozguna uğratdılar (Mü'minlerin arasında bulunan) Dâvud da Câlutu öldürdü. Allah da ona (Eşmuîlin ve Taalutun vefatından sonra, bir arada) saltanat ve hikmeti (peygamberliği) verdi ve daha dilemekde olduğundan da ba'zı şeyler öğretdi. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile önleyib savmasaydı yer (yüzü) muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah, âlemlere karşı büyük fazi (-u inayet) saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Nihâyet Allah’ın izniyle onları hezîmete uğrattılar ve Dâvûd Câlût’u öldürdü, Allah ona saltanat ve hikmet (peygamberlik) verdi ve dilediği şeylerden ona öğretti. Hâlbuki Allah’ın, insanların bir kısmını (diğer) bir kısmı ile def' etmesi olmasaydı, yeryüzü elbette fesâda uğrardı; fakat Allah, (bütün) âlemlere karşı ihsan sâhibidir.
İbni Kesir : Allah'ın izniyle onları hemen hezimete uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona mülk ve hikmet verdi. Dilemekte olduğunu da ona öğretti. Şayet Allah'ın insanları birbiriyle def'edip savması olmasaydı yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Ancak Allah, alemler üzerinde lutuf sahibidir.
İskender Evrenosoğlu : Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davut, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona (Davut'a), meliklik (hükümdarlık) ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın, insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı (yeryüzünün düzeni bozulurdu). Lâkin Allah, âlemlerin üzerine fazl sahibidir.
Muhammed Esed : Bunun üzerine, onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar, Davud da Calut'u öldürdü; Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi ve istediği şeyin bilgisini öğretti. Ve eğer Allah, insanlara kendilerini başkalarına karşı savunma gücü vermeseydi yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı: ama Allah bütün alemlere karşı sınırsız lütuf sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hemen onları Allah Teâlâ'nın izniyle hezimete uğrattılar ve Dâvud, Câlût'u öldürdü ve Allah Teâlâ O'na mülk ve hikmet verdi ve dilediğinden ona talîm buyurdu. Ve eğer Hak Teâlâ'nın insanları birbiriyle defetmesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğramış olurdu. Fakat Allah Teâlâ âlemler üzerine fazl-ü kerem sahibidir.
Ömer Öngüt : Sonunda Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Câlut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi, ona dilediğini öğretti. Eğer Allah, insanların bir kısmı ile diğerlerini savmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün âlemler üzerine lütuf ve kerem sahibidir.
Şaban Piriş : Neticede Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da, Câlût’u öldürdü. Allah, Davud’a hükümdarlık ve hikmet verdi, Ona dilediğinden öğretti. Allah’ın insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, alemlere karşı lütuf sahibidir.
Suat Yıldırım : Derken Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Dâvud Câlut’u öldürdü, Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah bazı insanların şerrini bazıları ile önlemeseydi dünyadaki nizam bozulurdu. Lâkin Allah âlemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir.
Süleyman Ateş : Derken, Allâh'ın izniyle onları bozdular, Dâvûd Câlût'u öldürdü; Allâh ona (Dâvûd'a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allâh, insanların bir kısmıyle diğerlerini savmasaydı, dünyâ bozulurdu. Fakat Allâh, bütün âlemlere karşı lutuf sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir.
Ümit Şimşek : Böylece, Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Câlût'u öldürdü. Allah ise ona hükümdarlık ve hikmet nasip etti ve dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah insanların kötülüğünü birbirinin eliyle savuşturmasaydı, dünyada dirlik ve düzen kalmazdı. Lâkin Allah, âlemler üzerinde pek büyük lütuf sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Dâvud Câlût'u öldürdü. Ve Allah, Dâvud'a mülk/saltanat ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın, bazı insanları diğer bazılarıyla savması olmasaydı, yeryüzü bozguna uğrardı. Ama Allah âlemlere karşı çok lütufkardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}