"ALYHM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "ALYH" ifadesini tara (1:1).
# "-HM" takısı olmadan "ALY" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "ALYHM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عليهمALYHMǎleyhimaleyhine"to them?"""214x
| عليهم ALYHM ǎleyhim kimselerin on them, 1:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine on themselves 1:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 2:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine on them 2:20
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them 2:38
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 2:61
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:62
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara karşı against them 2:85
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (will be) on them 2:112
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 2:129
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlaradır on them 2:157
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların from them, 2:160
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstünedir on them 2:161
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them. 2:167
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine upon them 2:246
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:262
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:274
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 2:277
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine olmasıdır on them 3:87
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara on them 3:112
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 3:112
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them 3:128
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerine upon them 3:154
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 3:164
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 3:170
| عليهم ALYHM ǎleyhim yanlarında on them. 4:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların durumundan about them. 4:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların upon them, 4:17
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (is) against them 4:39
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 4:66
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerini upon them - 4:69
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine on them 4:77
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 4:80
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them 4:90
| عليهم ALYHM ǎleyhim karşı against them 4:91
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara [over them] 4:109
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 4:153
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them 4:159
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 4:160
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine upon them 5:23
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 5:26
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 5:27
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları [over] them, 5:34
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 5:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 5:69
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them, 5:71
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara with them 5:80
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine over them - 5:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar üzerine over them 5:117
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları over them, 5:117
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 6:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları to them 6:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine on them 6:44
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 6:48
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 6:52
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine [upon them] 6:53
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 6:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (are) over them 6:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara before them 6:111
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendi to them 6:137
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 6:146
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 7:7
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine [on] they 7:30
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzelerine on them 7:35
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:84
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:96
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerine on them 7:133
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine on them 7:134
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara for them 7:157
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde upon them. 7:157
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine [on] them 7:160
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara upon them, 7:160
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 7:162
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 7:167
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerinden on them 7:169
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 7:175
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 8:2
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 8:31
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine for them 8:36
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them, 9:14
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine for them 9:42
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendileri hakkında about them 9:64
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara with them. 9:73
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların Upon them 9:98
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them. 9:102
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları- [upon] them. 9:103
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları to them. 9:106
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them. 9:117
| عليهم ALYHM ǎleyhimu başlarına for them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların for them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them 9:118
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 10:15
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon then 10:62
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 10:71
| عليهم ALYHM ǎleyhim haklarında on them 10:96
| عليهم ALYHM ǎleyhim bunlara them, 12:71
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara "to them?""" 13:16
| عليهم ALYHM ǎleyhim yanlarına upon them 13:23
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara to them 13:30
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 15:14
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerinde over them 15:42
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 15:74
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them. 15:88
| عليهم ALYHM ǎleyhimu başlarına upon them 16:26
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine over them 16:89
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them 16:127
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları yenme imkanı over them. 17:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 17:54
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine [on] them 17:64
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde over them 17:65
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 17:95
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them, 17:107
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların to them 18:15
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların durumunu at them, 18:18
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları about them 18:21
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstüne over them 18:21
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstüne over them 18:21
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine upon them 19:58
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 19:58
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 19:73
| عليهم ALYHM ǎleyhim bunlara against them 19:82
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar hakkında against them. 19:84
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine for them, 21:44
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 22:72
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 22:72
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine for them 23:77
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine against them 24:24
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them 24:50
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine on them 24:58
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine to them 26:4
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 26:69
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 26:173
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them, 26:199
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 27:58
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar(ın sözlerin)e over them 27:70
| عليهم ALYHM ǎleyhim başlarına against them, 27:82
| عليهم ALYHM ǎleyhim başlarına against them 27:85
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onların üzerinden for them 28:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim bunlara to them 28:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 28:53
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 28:59
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerine against whom 28:63
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara to them 28:66
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara karşı [on] them. 28:76
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine to them? 29:51
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 30:35
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine upon them, 30:49
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 33:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 33:14
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlardan to them. 33:24
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 33:50
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 34:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 34:16
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar hakkındaki about them 34:20
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar üzerinde over them 34:21
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 34:43
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar için for them 35:8
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 35:36
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlar için to them 36:10
| عليهم ALYHM ǎleyhim önlerinde among them 37:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 37:93
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların yanlarından by them 37:137
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde (are) over them 39:41
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine upon them 41:16
| عليهم ALYHM ǎleyhim aleyhlerine against them 41:20
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine against them 41:25
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerine on them 41:30
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara (is) for them 41:44
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları over them, 42:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde (are) over them 42:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim aleyhine (is) against them 42:41
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 42:48
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them 43:42
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların önünde for them 43:71
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara for them 44:29
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 45:25
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 46:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara on them 46:13
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine against them 46:18
| عليهم ALYHM ǎleyhim onları [over] them, 47:10
| عليهم ALYHM ǎleyhim başlarına gelsin! Upon them 48:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara upon them 48:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 48:18
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara over them. 48:24
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstünde over them 50:45
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 51:33
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara against them 51:41
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların among them 52:24
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üstüne upon them 54:19
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 54:31
| عليهم ALYHM ǎleyhim üstlerine upon them 54:34
| عليهم ALYHM ǎleyhim çevrelerinde among them 56:17
| عليهم ALYHM ǎleyhimu üzerlerinden for them 57:16
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them - 57:27
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine (is) upon them? 58:14
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onları them 58:19
| عليهم ALYHM ǎleyhimu onlara for them 59:3
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendilerine (is) upon them. 60:13
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara to them 62:2
| عليهم ALYHM ǎleyhim kendi aleyhlerinde (is) against them. 63:4
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara for them 63:6
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara karşı with them. 66:9
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine upon them 69:7
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine above them 76:14
| عليهم ALYHM ǎleyhim yanlarında among them 76:15
| عليهم ALYHM ǎleyhim çevrelerinde among them 76:19
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them 83:33
| عليهم ALYHM ǎleyhimu kendilerine to them 84:21
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerinde over them 88:22
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine on them 89:13
| عليهم ALYHM ǎleyhim onlara vardır Over them, 90:20
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların them 91:14
| عليهم ALYHM ǎleyhim onların üzerine (will be) upon them 104:8
| عليهم ALYHM ǎleyhim üzerlerine against them 105:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}