» 15 / Hicr  70:

Kuran Sırası: 15
İniş Sırası: 54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

 » 15 / Hicr  Suresi: 70
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler
2. أَوَلَمْ (ÊVLM) = evelem :
3. نَنْهَكَ (NNHK) = nenheke : seni menetmemiş miydik?
4. عَنِ (AN) = ǎni : -den
5. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemler-
dediler | | seni menetmemiş miydik? | -den | alemler- |

[GVL] [] [NHY] [] [ALM]
GELVE ÊVLM NNHK AN ELAELMYN

ḳālū evelem nenheke ǎni l-ǎālemīne
قالوا أولم ننهك عن العالمين

 » 15 / Hicr  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
أولم | ÊVLM evelem """Did not"
ننهك ن ه ي | NHY NNHK nenheke seni menetmemiş miydik? we forbid you
عن | AN ǎni -den from
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler- "the world?"""

15:70 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler | | seni menetmemiş miydik? | -den | alemler- |

[GVL] [] [NHY] [] [ALM]
GELVE ÊVLM NNHK AN ELAELMYN

ḳālū evelem nenheke ǎni l-ǎālemīne
قالوا أولم ننهك عن العالمين

[ق و ل] [] [ن ه ي] [] [ع ل م]

 » 15 / Hicr  Suresi: 70
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أولم | ÊVLM evelem """Did not"
,Vav,Lam,Mim,
,6,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الواو زائدة
حرف نفي
ننهك ن ه ي | NHY NNHK nenheke seni menetmemiş miydik? we forbid you
Nun,Nun,He,Kef,
50,50,5,20,
V – 1st person plural imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عن | AN ǎni -den from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler- "the world?"""
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler | أَوَلَمْ: | نَنْهَكَ: seni menetmemiş miydik? | عَنِ: -den | الْعَالَمِينَ: alemler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler | أولم ÊWLM | ننهك NNHK seni menetmemiş miydik? | عن AN -den | العالمين ELAELMYN alemler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler | evelem: | nenheke: seni menetmemiş miydik? | ǎni: -den | l-ǎālemīne: alemler- |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler | ÊVLM: | NNHK: seni menetmemiş miydik? | AN: -den | ELAELMYN: alemler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Seni konuk kabûl etmekten menetmedik miydi dediler.
Adem Uğur : Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? dediler.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Biz sana başkalarının işine karışma demedik mi?"
Ahmet Tekin : Kavmi: 'Biz seni, başkaları adına konuşmaktan, elâlemi savunmaktan men etmemiş miydik?' dediler.
Ahmet Varol : Onlar: 'Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?' dediler.
Ali Bulaç : Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"
Ali Fikri Yavuz : Onlar “- Biz, seni âlemin işine karışmaktan men etmedik mi?” dediler.
Bekir Sadak : «Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemis miydik?» dediler.
Celal Yıldırım : Onlar: «Biz seni yabancıları (konuk edinmek)den men'etmemiş miydik ?» dediler.
Diyanet İşleri : Onlar, “Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik” dediler.
Diyanet İşleri (eski) : 'Biz sana kimseyi misafir kabul etmeyi yasak etmemiş miydik?' dediler.
Diyanet Vakfi : «Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler.
Edip Yüksel : 'İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik,' dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Lût kavmi şöyle dedi: «Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar: «Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?» dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Seni dediler, âlemden nehyetmedikmi?
Fizilal-il Kuran : Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile ilişki kurmayı biz sana yasaklamamış mıydık?» dediler.
Gültekin Onan : Dediler ki: "Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?"
Hakkı Yılmaz : "Onlar, “Biz seni âlemlerden; çevreyle ilişkilerden alıkoymamış mıydık?” dediler. "
Hasan Basri Çantay : «Biz seni, dediler, elâleme karışmakdan, (bizim bu gibi işlerimize müdâhale etmekden) men etmedik mi»?
Hayrat Neşriyat : (Onlar:) 'Seni elâlem(in işine karışmak)tan men' etmedik mi?' dediler.
İbni Kesir : Dediler ki: Biz seni alemlerden men'etmemiş miydik?
İskender Evrenosoğlu : Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?
Muhammed Esed : Cevap verdiler: "Biz sana insanlarla görüşmeyi, (onlara kol kanat germeyi) yasaklamamış mıydık?"
Ömer Nasuhi Bilmen : (Kavmi de) Dediler ki: «Biz seni âlemlerin işine karışmaktan men etmiş değil miydik?»
Ömer Öngüt : Dediler ki: “Biz seni elâlemin işine karışmaktan menetmemiş miydik?”
Şaban Piriş : -Biz sana insanları misafir etmeni yasaklamadık mı? dediler.
Suat Yıldırım : Onlarsa: "Biz seni elalemin işine karışmaktan menetmemiş miydik (şunu bunu korumak sana mı kalmış!)" dediler.
Süleyman Ateş : "Seni âlemlerden (başkalarının işine karışmaktan) menetmemiş miydik?" dediler.
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Biz seni 'herkes(in işin)e karışmaktan' alıkoymamış mıydık?»
Ümit Şimşek : 'Biz seni el âlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?' dediler.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler: "Seni el âlemin işiyle uğraşmaktan men etmemiş miydik?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}