» 6 / En’âm  86:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 86
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِسْمَاعِيلَ (VÎSMEAYL) = ve ismāǐyle : ve İsma'il'e
2. وَالْيَسَعَ (VELYSA) = velyeseǎ : ve el-Yesa'a
3. وَيُونُسَ (VYVNS) = ve yūnuse : ve Yunus'a
4. وَلُوطًا (VLVŦE) = velūTen : ve Lut'a da
5. وَكُلًّا (VKLE) = ve kullen : hepsini
6. فَضَّلْنَا (FŽLNE) = feDDelnā : üstün kıldık
7. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
8. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemler
ve İsma'il'e | ve el-Yesa'a | ve Yunus'a | ve Lut'a da | hepsini | üstün kıldık | üzerine | alemler |

[] [] [] [] [KLL] [FŽL] [] [ALM]
VÎSMEAYL VELYSA VYVNS VLVŦE VKLE FŽLNE AL ELAELMYN

ve ismāǐyle velyeseǎ ve yūnuse velūTen ve kullen feDDelnā ǎlā l-ǎālemīne
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 86
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإسماعيل | VÎSMEAYL ve ismāǐyle ve İsma'il'e And Ishmael
واليسع | VELYSA velyeseǎ ve el-Yesa'a and Elisha
ويونس | VYVNS ve yūnuse ve Yunus'a and Yunus
ولوطا | VLVŦE velūTen ve Lut'a da and Lut,
وكلا ك ل ل | KLL VKLE ve kullen hepsini and all
فضلنا ف ض ل | FŽL FŽLNE feDDelnā üstün kıldık We preferred
على | AL ǎlā üzerine over
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.

6:86 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve İsma'il'e | ve el-Yesa'a | ve Yunus'a | ve Lut'a da | hepsini | üstün kıldık | üzerine | alemler |

[] [] [] [] [KLL] [FŽL] [] [ALM]
VÎSMEAYL VELYSA VYVNS VLVŦE VKLE FŽLNE AL ELAELMYN

ve ismāǐyle velyeseǎ ve yūnuse velūTen ve kullen feDDelnā ǎlā l-ǎālemīne
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

[] [] [] [] [ك ل ل] [ف ض ل] [] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 86
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإسماعيل | VÎSMEAYL ve ismāǐyle ve İsma'il'e And Ishmael
Vav,,Sin,Mim,Elif,Ayn,Ye,Lam,
6,,60,40,1,70,10,30,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine proper noun → Ishmael"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
واليسع | VELYSA velyeseǎ ve el-Yesa'a and Elisha
Vav,Elif,Lam,Ye,Sin,Ayn,
6,1,30,10,60,70,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Elisha"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
ويونس | VYVNS ve yūnuse ve Yunus'a and Yunus
Vav,Ye,Vav,Nun,Sin,
6,10,6,50,60,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Yunus"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
ولوطا | VLVŦE velūTen ve Lut'a da and Lut,
Vav,Lam,Vav,Tı,Elif,
6,30,6,9,1,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Lut"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
وكلا ك ل ل | KLL VKLE ve kullen hepsini and all
Vav,Kef,Lam,Elif,
6,20,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فضلنا ف ض ل | FŽL FŽLNE feDDelnā üstün kıldık We preferred
Fe,Dad,Lam,Nun,Elif,
80,800,30,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِسْمَاعِيلَ: ve İsma'il'e | وَالْيَسَعَ: ve el-Yesa'a | وَيُونُسَ: ve Yunus'a | وَلُوطًا: ve Lut'a da | وَكُلًّا: hepsini | فَضَّلْنَا: üstün kıldık | عَلَى: üzerine | الْعَالَمِينَ: alemler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإسماعيل WÎSMEAYL ve İsma'il'e | واليسع WELYSA ve el-Yesa'a | ويونس WYWNS ve Yunus'a | ولوطا WLWŦE ve Lut'a da | وكلا WKLE hepsini | فضلنا FŽLNE üstün kıldık | على AL üzerine | العالمين ELAELMYN alemler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ismāǐyle: ve İsma'il'e | velyeseǎ: ve el-Yesa'a | ve yūnuse: ve Yunus'a | velūTen: ve Lut'a da | ve kullen: hepsini | feDDelnā: üstün kıldık | ǎlā: üzerine | l-ǎālemīne: alemler |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎSMEAYL: ve İsma'il'e | VELYSA: ve el-Yesa'a | VYVNS: ve Yunus'a | VLVŦE: ve Lut'a da | VKLE: hepsini | FŽLNE: üstün kıldık | AL: üzerine | ELAELMYN: alemler |
Abdulbaki Gölpınarlı : İsmâîl'e, Elyesa'a, Yunus'a ve Lût'a da doğru yolu ihsân etmiştik, hepsini de âlemlere üstün kılmıştık.
Adem Uğur : İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.
Ahmed Hulusi : İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lût'a da. . . Hepsini insanlara (âlemlere) (beden yaşamında hilâfet sırrını yaşatarak) üstün kıldık.
Ahmet Tekin : İsmâil’e, Elyesa’a, Yûnus’a, ve Lût’a da hidâyet ihsan ettik. Hepsine lütufta bulunarak âlemlere, insanlara üstün kılmıştık.
Ahmet Varol : Yine İsmail'i, el-Yesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da. Hepsini alemlere üstün kıldık.
Ali Bulaç : İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.
Ali Fikri Yavuz : İsmail’e, Elyesa’a, Yûnus’a ve Lût’a dahi hidayetle peygamberlik ihsan ettik. Hepsini âlemler üzerine üstün kıldık.
Bekir Sadak : (84-86) Ona Ishak'i, Yakub'u bagisladik, herbirini dogru yola eristirdik. Daha once Nuh'u ve soyundan Davud'u, Suleyman'i, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yi ve Harun'u (ki islerini iyi yapanlara boylece karsilik veririz), Zekeriya'yi, Yahya'yi, Isa'yi ve Ilyas'i (ki hepsi iyilerdendir), smail'i, Elyesa'Ù, Yunus'u, Lut'u (ki hepsini dnyalara stn kÙldÙk) doru yola eri_tirdik.
Celal Yıldırım : İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût'u da doğru yolda bulundurduk ki hepsini de âlemlerden (yaşadıkları çağın insanlarından) üstün kıldık.
Diyanet İşleri : İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.
Diyanet İşleri (eski) : (84-86) Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.
Diyanet Vakfi : İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.
Edip Yüksel : İsmail, El-Yasa', Yunus ve Lut'a da... Hepsini halklara üstün kıldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Herbirini alemlerin üstüne geçirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : İsmaili de, Elyesa'ı de, Yunüsü de, Lûtu da, her birini âlemînin üstüne geçirdik
Fizilal-il Kuran : İsmail'i, el-Yesa'yı, Yunus'u ve Lût'u da doğru yola ilettik. Hepsini de alemlere üstün kıldık.
Gültekin Onan : İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.
Hakkı Yılmaz : İsmâîl, Elyesâ, Yûnus ve Lût'a da doğru yolu gösterdik. Hepsini de Biz âlemlere fazlalıklı kıldık.
Hasan Basri Çantay : İsmâîli, Elyasa'ı, Yunusu, Lutu da (hidâyete iletdik). Her birine âlemlerin üstünde yüksek meziyyetler verdik.
Hayrat Neşriyat : İsmâil’i, Elyesâ'ı, Yûnus’u ve Lût’u da (hidâyete erdirdik). Ve herbirini âlemlere(bütün mahlûkata) üstün kıldık.
İbni Kesir : İsmail'i, el-Yesa'ı, Yunus'u ve Lüt'u da. Her birini alimlerden üstün kıldık.
İskender Evrenosoğlu : Ve İsmail (A.S) ve İlyesea (A.S) ve Yunus (A.S) ve Lut (A.S), hepsini âlemlere üstün kıldık.
Muhammed Esed : ve İsmaile, Elyesaya, Yunusa ve Lut(a da). Ve Biz onlardan her birini diğer insanlara üstün kıldık;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve İsmail'i, Elyesa'yı ve Yûnus ile Lût'u da (hidâyete nâil ettik) ve hepsini âlemlerin üzerine tercih eyledik.
Ömer Öngüt : İsmail'i, Elyesâ'yı, Yunus'u ve Lût'u da hidayete erdirdik. Her birine âlemlerin üstünde meziyetler verdik.
Şaban Piriş : İsmail, el-Yeseâ, Yunus ve Lut’u hepsini de alemlere üstün kıldık.
Suat Yıldırım : İsmâil’i, Elyesa’ı, Yunus’u, Lut’u da nübüvvete erdirdik; her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.
Süleyman Ateş : İsmâ'il'e, el-Yesa'a, Yûnus'a ve Lût'a da (yol gösterdik), hepsini âlemlere üstün kıldık.
Tefhim-ul Kuran : İsmail'i, Elyasa'ı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik) . Onların hepsini alemlere üstün kıldık.
Ümit Şimşek : İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'a da hidayet verdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık.
Yaşar Nuri Öztürk : İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}