» 6 / En’âm  45:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 45
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَقُطِعَ (FGŦA) = feḳuTiǎ : böylece kesildi
2. دَابِرُ (D̃EBR) = dābiru : ardı
3. الْقَوْمِ (ELGVM) = l-ḳavmi : milletin
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : onlar ki
5. ظَلَمُوا (ƵLMVE) = Zelemū : haksızlık ediyordu
6. وَالْحَمْدُ (VELḪMD̃) = velHamdu : hamdolsun
7. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
8. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
9. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
böylece kesildi | ardı | milletin | onlar ki | haksızlık ediyordu | hamdolsun | Allah'a | Rabbi | alemlerin |

[GŦA] [D̃BR] [GVM] [] [ƵLM] [ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
FGŦA D̃EBR ELGVM ELZ̃YN ƵLMVE VELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

feḳuTiǎ dābiru l-ḳavmi elleƶīne Zelemū velHamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فقطع ق ط ع | GŦA FGŦA feḳuTiǎ böylece kesildi So was cut off
دابر د ب ر | D̃BR D̃EBR dābiru ardı (the) remnant
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi milletin (of) the people
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki [those] who
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū haksızlık ediyordu did wrong.
والحمد ح م د | ḪMD̃ VELḪMD̃ velHamdu hamdolsun And all praises and thanks
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.

6:45 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

böylece kesildi | ardı | milletin | onlar ki | haksızlık ediyordu | hamdolsun | Allah'a | Rabbi | alemlerin |

[GŦA] [D̃BR] [GVM] [] [ƵLM] [ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
FGŦA D̃EBR ELGVM ELZ̃YN ƵLMVE VELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

feḳuTiǎ dābiru l-ḳavmi elleƶīne Zelemū velHamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين

[ق ط ع] [د ب ر] [ق و م] [] [ظ ل م] [ح م د] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فقطع ق ط ع | GŦA FGŦA feḳuTiǎ böylece kesildi So was cut off
Fe,Gaf,Tı,Ayn,
80,100,9,70,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض مبني للمجهول
دابر د ب ر | D̃BR D̃EBR dābiru ardı (the) remnant
Dal,Elif,Be,Re,
4,1,2,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmi milletin (of) the people
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne onlar ki [those] who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū haksızlık ediyordu did wrong.
Zı,Lam,Mim,Vav,Elif,
900,30,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والحمد ح م د | ḪMD̃ VELḪMD̃ velHamdu hamdolsun And all praises and thanks
Vav,Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
6,1,30,8,40,4,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine noun
الواو استئنافية
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَقُطِعَ: böylece kesildi | دَابِرُ: ardı | الْقَوْمِ: milletin | الَّذِينَ: onlar ki | ظَلَمُوا: haksızlık ediyordu | وَالْحَمْدُ: hamdolsun | لِلَّهِ: Allah'a | رَبِّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فقطع FGŦA böylece kesildi | دابر D̃EBR ardı | القوم ELGWM milletin | الذين ELZ̃YN onlar ki | ظلموا ƵLMWE haksızlık ediyordu | والحمد WELḪMD̃ hamdolsun | لله LLH Allah'a | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |feḳuTiǎ: böylece kesildi | dābiru: ardı | l-ḳavmi: milletin | elleƶīne: onlar ki | Zelemū: haksızlık ediyordu | velHamdu: hamdolsun | lillahi: Allah'a | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |FGŦA: böylece kesildi | D̃EBR: ardı | ELGVM: milletin | ELZ̃YN: onlar ki | ƵLMVE: haksızlık ediyordu | VELḪMD̃: hamdolsun | LLH: Allah'a | RB: Rabbi | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Böylece de zulmeden kavmin kökü kesildi ve hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.
Adem Uğur : Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Allah'ın verdiği nimete şükredecekleri yerde nankörlük ettiler, böylece kendilerine zulmettiler. Yüce Allah da yeryüzünü onların zulüm ve küfürlerinden temizlemek için onları helâk etti.)
Ahmed Hulusi : Böylece (nefslerine) zulmeden topluluğun kökü kazındı! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir!
Ahmet Tekin : Böylece baskıyı, zulmü, işkenceyi, isyanı, inkârı, haksızlığı, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeyi alışkanlık haline getiren zâlim bir kavmin kökü kazındı, Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Ali Bulaç : Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Ali Fikri Yavuz : Böylece, O zulmeden kavmin kökü kesilmişti. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.
Bekir Sadak : Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun ki, zulmeden milletin koku boylece kesildi.
Celal Yıldırım : Böylece zulmedenlerin ardı arkası kesildi. Âlemlerin Rabbine hamd olsun.
Diyanet İşleri : Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : Zulmeden milletin kökü böylece kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet Vakfi : Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel : Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'a yaraşır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Artık o zulmedip duran kavmin kökü kesilmişti. Hamdolsun o alemlerin Rabbi olan Allah'a.
Elmalılı Hamdi Yazır : Artık o zulmedib duran kavmin kökü kesilmişti, hamdolsun Allaha o rabbülâlemîyne
Fizilal-il Kuran : Böylece, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki, zalimler güruhunun arkası kesildi, soyu kurudu.
Gültekin Onan : Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin rabbi olan Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz : "Böylece şirk koşarak, küfrederek yanlış; kendi zararlarına iş yapan topluluğun kökü kesildi. –Ve tüm övgüler, âlemlerin Rabbi Allah'adır; başkası övülemez.– "
Hasan Basri Çantay : İşte bu suretle, zulm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişdi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahındır.
Hayrat Neşriyat : Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!
İbni Kesir : Ve böylece zulmedenler güruhunun kökü kesilmişti. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur.
İskender Evrenosoğlu : Böylece zulmeden (zalim) kavmin arkası kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır. (Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun.)
Muhammed Esed : ve (sonunda), zulüm işlemeye şartlanmış olan o toplumların son kalıntıları da yok olup gitti. Bütün övgüler yalnız Allaha mahsustur, bütün alemlerin Rabbine.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya.
Ömer Öngüt : Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!
Şaban Piriş : Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmişti.
Suat Yıldırım : Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.
Süleyman Ateş : Böylece haksızlık eden milletin ardı kesildi. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!
Tefhim-ul Kuran : Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : Zulmeden kavmin arkası böylece kesilmiş oldu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
Yaşar Nuri Öztürk : Böylece, zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti; hamt olsun âlemlerin Rabbi'ne!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}