» 5 / Mâide  115:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 115
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : buyurdu ki
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : ben
4. مُنَزِّلُهَا (MNZLHE) = munezziluhā : onu indireceğim
5. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizin üzerinize
6. فَمَنْ (FMN) = femen : ama kim
7. يَكْفُرْ (YKFR) = yekfur : inkar ederse
8. بَعْدُ (BAD̃) = beǎ'du : ondan sonra
9. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
10. فَإِنِّي (FÎNY) = feinnī : ben
11. أُعَذِّبُهُ (ÊAZ̃BH) = uǎƶƶibuhu : ona azab ederim
12. عَذَابًا (AZ̃EBE) = ǎƶāben : bir azapla
13. لَا (LE) = lā :
14. أُعَذِّبُهُ (ÊAZ̃BH) = uǎƶƶibuhu : azab etmediğim
15. أَحَدًا (ÊḪD̃E) = eHaden : hiç kimseye
16. مِنَ (MN) = mine :
17. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : dünyalarda
buyurdu ki | Allah | ben | onu indireceğim | sizin üzerinize | ama kim | inkar ederse | ondan sonra | sizden | ben | ona azab ederim | bir azapla | | azab etmediğim | hiç kimseye | | dünyalarda |

[GVL] [] [] [NZL] [] [] [KFR] [BAD̃] [] [] [AZ̃B] [AZ̃B] [] [AZ̃B] [EḪD̃] [] [ALM]
GEL ELLH ÎNY MNZLHE ALYKM FMN YKFR BAD̃ MNKM FÎNY ÊAZ̃BH AZ̃EBE LE ÊAZ̃BH ÊḪD̃E MN ELAELMYN

ḳāle llahu innī munezziluhā ǎleykum femen yekfur beǎ'du minkum feinnī uǎƶƶibuhu ǎƶāben uǎƶƶibuhu eHaden mine l-ǎālemīne
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين

 » 5 / Mâide  Suresi: 115
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu ki Said
الله | ELLH llahu Allah Allah,
إني | ÎNY innī ben """Indeed I"
منزلها ن ز ل | NZL MNZLHE munezziluhā onu indireceğim (will) send it down
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin üzerinize to you,
فمن | FMN femen ama kim then whoever
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yekfur inkar ederse disbelieves
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'du ondan sonra after (that)
منكم | MNKM minkum sizden among you,
فإني | FÎNY feinnī ben then indeed I
أعذبه ع ذ ب | AZ̃B ÊAZ̃BH uǎƶƶibuhu ona azab ederim [I] will punish him
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azapla (with) a punishment
لا | LE not
أعذبه ع ذ ب | AZ̃B ÊAZ̃BH uǎƶƶibuhu azab etmediğim I have punished
أحدا ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃E eHaden hiç kimseye anyone
من | MN mine among
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne dünyalarda "the worlds."""

5:115 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

buyurdu ki | Allah | ben | onu indireceğim | sizin üzerinize | ama kim | inkar ederse | ondan sonra | sizden | ben | ona azab ederim | bir azapla | | azab etmediğim | hiç kimseye | | dünyalarda |

[GVL] [] [] [NZL] [] [] [KFR] [BAD̃] [] [] [AZ̃B] [AZ̃B] [] [AZ̃B] [EḪD̃] [] [ALM]
GEL ELLH ÎNY MNZLHE ALYKM FMN YKFR BAD̃ MNKM FÎNY ÊAZ̃BH AZ̃EBE LE ÊAZ̃BH ÊḪD̃E MN ELAELMYN

ḳāle llahu innī munezziluhā ǎleykum femen yekfur beǎ'du minkum feinnī uǎƶƶibuhu ǎƶāben uǎƶƶibuhu eHaden mine l-ǎālemīne
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين

[ق و ل] [] [] [ن ز ل] [] [] [ك ف ر] [ب ع د] [] [] [ع ذ ب] [ع ذ ب] [] [ع ذ ب] [ا ح د] [] [ع ل م]

 » 5 / Mâide  Suresi: 115
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle buyurdu ki Said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إني | ÎNY innī ben """Indeed I"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
منزلها ن ز ل | NZL MNZLHE munezziluhā onu indireceğim (will) send it down
Mim,Nun,Ze,Lam,He,Elif,
40,50,7,30,5,1,
N – nominative masculine (form II) active participle
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin üzerinize to you,
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فمن | FMN femen ama kim then whoever
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الفاء استئنافية
اسم شرط
يكفر ك ف ر | KFR YKFR yekfur inkar ederse disbelieves
Ye,Kef,Fe,Re,
10,20,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'du ondan sonra after (that)
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – time adverb
ظرف زمان
منكم | MNKM minkum sizden among you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فإني | FÎNY feinnī ben then indeed I
Fe,,Nun,Ye,
80,,50,10,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أعذبه ع ذ ب | AZ̃B ÊAZ̃BH uǎƶƶibuhu ona azab ederim [I] will punish him
,Ayn,Zel,Be,He,
,70,700,2,5,
V – 1st person singular (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azapla (with) a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,Elif,
70,700,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أعذبه ع ذ ب | AZ̃B ÊAZ̃BH uǎƶƶibuhu azab etmediğim I have punished
,Ayn,Zel,Be,He,
,70,700,2,5,
V – 1st person singular (form II) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أحدا ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃E eHaden hiç kimseye anyone
,Ha,Dal,Elif,
,8,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne dünyalarda "the worlds."""
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: buyurdu ki | اللَّهُ: Allah | إِنِّي: ben | مُنَزِّلُهَا: onu indireceğim | عَلَيْكُمْ: sizin üzerinize | فَمَنْ: ama kim | يَكْفُرْ: inkar ederse | بَعْدُ: ondan sonra | مِنْكُمْ: sizden | فَإِنِّي: ben | أُعَذِّبُهُ: ona azab ederim | عَذَابًا: bir azapla | لَا: | أُعَذِّبُهُ: azab etmediğim | أَحَدًا: hiç kimseye | مِنَ: | الْعَالَمِينَ: dünyalarda |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL buyurdu ki | الله ELLH Allah | إني ÎNY ben | منزلها MNZLHE onu indireceğim | عليكم ALYKM sizin üzerinize | فمن FMN ama kim | يكفر YKFR inkar ederse | بعد BAD̃ ondan sonra | منكم MNKM sizden | فإني FÎNY ben | أعذبه ÊAZ̃BH ona azab ederim | عذابا AZ̃EBE bir azapla | لا LE | أعذبه ÊAZ̃BH azab etmediğim | أحدا ÊḪD̃E hiç kimseye | من MN | العالمين ELAELMYN dünyalarda |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: buyurdu ki | llahu: Allah | innī: ben | munezziluhā: onu indireceğim | ǎleykum: sizin üzerinize | femen: ama kim | yekfur: inkar ederse | beǎ'du: ondan sonra | minkum: sizden | feinnī: ben | uǎƶƶibuhu: ona azab ederim | ǎƶāben: bir azapla | : | uǎƶƶibuhu: azab etmediğim | eHaden: hiç kimseye | mine: | l-ǎālemīne: dünyalarda |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: buyurdu ki | ELLH: Allah | ÎNY: ben | MNZLHE: onu indireceğim | ALYKM: sizin üzerinize | FMN: ama kim | YKFR: inkar ederse | BAD̃: ondan sonra | MNKM: sizden | FÎNY: ben | ÊAZ̃BH: ona azab ederim | AZ̃EBE: bir azapla | LE: | ÊAZ̃BH: azab etmediğim | ÊḪD̃E: hiç kimseye | MN: | ELAELMYN: dünyalarda |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, onu size indireceğim ben, fakat bundan sonra içinizden kâfir olanı öyle bir azapla azaplandıracağım ki demişti, âlemler içinde hiçbir kimseyi o çeşit azaplandırmam.
Adem Uğur : Allah da şöyle buyurdu: Ben onu size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, kâinatta hiç bir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim!
Ahmed Hulusi : Allâh buyurdu ki: "Kesinlikle Ben, onu size inzâl edeceğim. . . Bundan sonra sizden kim hakikati inkâr ederse, Ben ona öyle azap edeceğim ki, âlemlerden hiçbirine böyle azap vermedim!"
Ahmet Tekin : Allah, 'Size o mükellef sofrayı indireceğim. Bundan sonra sizden kim kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eder, küfre saparsa, insanlardan hiçbir kimseye vermediğim cezayı onlara vereceğim.' buyurdu.
Ahmet Varol : Allah da şöyle dedi: 'Ben onu size indireceğim. Bundan sonra içinizden kim inkar ederse ben ona alemlerden hiç kimseye etmediğim şekilde azap edeceğim.'
Ali Bulaç : Allah demişti ki: "Şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkâr ederse, ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım."
Ali Fikri Yavuz : Allah buyurdu ki, ben o sofrayı size elbette indiririm. Fakat ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse, artık onu, âlemlerden hiç bir kimseye yapmıyacağım bir azab ile azablandırırım.
Bekir Sadak : Allah, «Ben onu size indirecegim; bundan sonra icinizden kim inkar ederse, dunyalarda kimseye azabetmiyecegim sekilde ona azabedecegim» dedi. *
Celal Yıldırım : Allah (onun bu isteğine karşı şöyle) buyurdu : O sofrayı herhalde size indireceğim ; artık kim ondan sonra inkâra, nankörlüğe saparsa, âlemlerde hiç kimseye yapmayacağım bir azâb ile ona azâb ederim.
Diyanet İşleri : Allah da, “Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkâr ederse, artık ben ona kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” demişti.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, 'Ben onu size indireceğim; bundan sonra içinizden kim inkar ederse, dünyalarda kimseye azabetmiyeceğim şekilde ona azabedeceğim' dedi.
Diyanet Vakfi : Allah da şöyle buyurdu: Ben onu size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, kâinatta hiç bir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim!
Edip Yüksel : ALLAH, 'Onu size indireceğim,' dedi, 'Kim artık bundan sonra inkar ederse, onu, hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandıracağım.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah buyurdu ki: «Ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, ben ona âlemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah buyurdu ki: «Ben onu size muhakkak indiririm. Fakat bundan sonra içinizden kim nankörlük ederse, Ben onu kainatta hiç kimseye yapmayacağım bir azap ile cezalandırırım.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah buyurdu ki ben onu sizlere elbette indiririm fakat ondan sonra içinizden her kim nankörlük ederse artık onu âlemînden hiç birine yapmıyacağım bir azab ile ta'zib ederim
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki; Ben o sofrayı size indireceğim, ama ondan sonra kim kafir olursa onu hiç kimseyi çarptırmadığım bir azaba çarptırırım.
Gültekin Onan : Tanrı, "Onu size indireceğim." dedi, "Kim artık bundan sonra küfrederse, onu, alemlerden hiç kimseye vermediğim bir azapla cezalandıracağım."
Hakkı Yılmaz : Allah dedi ki: “Şüphesiz Ben, onun size indiricisiyim. Artık bundan sonra sizden kim inanmazsa, Ben onu âlemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla azaplandıracağım.”
Hasan Basri Çantay : Allah dedi ki: «Ben onu sizin üzerinize şübhesiz indiriciyim. Artık (ondan) sonra içinizden kim nankörlük eder (küfre döner) se ben onu muhakkak ki kâinatdan hiç birini azarlandırmayacağım bir azâb ile azâblandırırım ».
Hayrat Neşriyat : 'Allah: 'Şübhesiz ki ben, onu size indirecek olanım. Fakat ondan sonra içinizden kim inkâr ederse, artık muhakkak ki ben, onu âlemlerden hiçbir kimseye etmeyeceğim bir azâb ile cezâlandırırım!’ buyurmuştu.'
İbni Kesir : Allah buyudu ki: Ben, onu şühesiz indireceğim. Bundan sonra da artık içinizden her kim küfrederse; onu dünyalarda hiç kimseyi azablandırmayacağım azabla azablandırırım.
İskender Evrenosoğlu : Allah (cc.) buyurdu ki; "Muhakkak ki Ben, onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkâr ederse, o taktirde Ben mutlaka onu, âlemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım."
Muhammed Esed : Allah, "Şüphe yok ki" dedi, "Ben onu size (her zaman) gönderirim. Ve bu şekilde, hanginiz bundan sonra (bu) hakikati inkar ederse, bilin ki onu bu dünyada benzerine (daha) hiç kimseyi çarptırmadığım bir azaba çarptıracağım!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ buyurdu ki: «Ben onu sizin üzerinize elbette indireceğim. Fakat sonra sizden kim küfre düşerse artık Ben âlemlerden hiçbir kimseyi tazib etmeyeceğim bir azap ile onu muazzep kılarım.»
Ömer Öngüt : Allah buyurdu ki: “Ben onu size şüphesiz ki indireceğim. Bundan sonra da içinizden kim inkâr ederse, âlemlerde hiç kimseye azab etmediğim şekilde ona azab edeceğim. ”
Şaban Piriş : Allah da dedi ki: -Ben, onu size indireceğim; fakat bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben ona kainatta hiç kimseye yapmayacağım azabı yaparım.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu ki: "Ben onu yukarıdan size indiririm, fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kâfir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım."
Süleyman Ateş : Allâh buyurdu ki: "Ben onu sizin üzerinize indireceğim, ama ondan sonra sizden kim inkâr ederse ben ona dünyâlarda hiç kimseye yapmayacağım azâbı yaparım!"
Tefhim-ul Kuran : Allah demişti ki: «Şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim küfre saparsa, ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azablandırmayacağım bir azabla azablandıracağım.»
Ümit Şimşek : Allah 'Ben onu size indireceğim,' buyurdu. 'Lâkin bundan sonra sizden nankörlük eden olursa, onu da, şimdiye kadar dünyada kimseye vermediğim bir azapla cezalandırırım.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah dedi ki: "Ben onu üzerinize indireceğim. Ama bundan sonra küfre sapanınıza öyle bir azapla azap edeceğim ki, âlemlerden hiç kimseye böyle bir azap yapmamışım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}