» 43 / Zuhruf  46:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 46
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : biz gönderdik
3. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa'yı
4. بِايَاتِنَا (B ËYETNE) = biāyātinā : ayetlerimizle
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. فِرْعَوْنَ (FRAVN) = fir'ǎvne : Fir'avn'a
7. وَمَلَئِهِ (VMLÙH) = ve meleihi : ve ileri gelen adamlarına
8. فَقَالَ (FGEL) = fe ḳāle : dedi
9. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
10. رَسُولُ (RSVL) = rasūlu : elçisiyim
11. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbinin
12. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
ve andolsun | biz gönderdik | Musa'yı | ayetlerimizle | | Fir'avn'a | ve ileri gelen adamlarına | dedi | elbette ben | elçisiyim | Rabbinin | alemlerin |

[] [RSL] [] [EYY] [] [] [MLE] [GVL] [] [RSL] [RBB] [ALM]
VLGD̃ ÊRSLNE MVS B ËYETNE ÎL FRAVN VMLÙH FGEL ÎNY RSVL RB ELAELMYN

veleḳad erselnā mūsā biāyātinā ilā fir'ǎvne ve meleihi fe ḳāle innī rasūlu rabbi l-ǎālemīne
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent
موسى | MVS mūsā Musa'yı Musa
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā ayetlerimizle with Our Signs
إلى | ÎL ilā to
فرعون | FRAVN fir'ǎvne Fir'avn'a Firaun
وملئه م ل ا | MLE VMLÙH ve meleihi ve ileri gelen adamlarına and his chiefs,
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and he said,
إني | ÎNY innī elbette ben """Indeed, I am"
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūlu elçisiyim a Messenger
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbinin (of the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""

43:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | biz gönderdik | Musa'yı | ayetlerimizle | | Fir'avn'a | ve ileri gelen adamlarına | dedi | elbette ben | elçisiyim | Rabbinin | alemlerin |

[] [RSL] [] [EYY] [] [] [MLE] [GVL] [] [RSL] [RBB] [ALM]
VLGD̃ ÊRSLNE MVS B ËYETNE ÎL FRAVN VMLÙH FGEL ÎNY RSVL RB ELAELMYN

veleḳad erselnā mūsā biāyātinā ilā fir'ǎvne ve meleihi fe ḳāle innī rasūlu rabbi l-ǎālemīne
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين

[] [ر س ل] [] [ا ي ي] [] [] [م ل ا] [ق و ل] [] [ر س ل] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā biz gönderdik We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
موسى | MVS mūsā Musa'yı Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
بآياتنا ا ي ي | EYY B ËYETNE biāyātinā ayetlerimizle with Our Signs
Be,,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
2,,10,1,400,50,1,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
جار ومجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
فرعون | FRAVN fir'ǎvne Fir'avn'a Firaun
Fe,Re,Ayn,Vav,Nun,
80,200,70,6,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Pharaoh"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وملئه م ل ا | MLE VMLÙH ve meleihi ve ileri gelen adamlarına and his chiefs,
Vav,Mim,Lam,,He,
6,40,30,,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and he said,
Fe,Gaf,Elif,Lam,
80,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
إني | ÎNY innī elbette ben """Indeed, I am"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
رسول ر س ل | RSL RSVL rasūlu elçisiyim a Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,
200,60,6,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbinin (of the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | أَرْسَلْنَا: biz gönderdik | مُوسَىٰ: Musa'yı | بِايَاتِنَا: ayetlerimizle | إِلَىٰ: | فِرْعَوْنَ: Fir'avn'a | وَمَلَئِهِ: ve ileri gelen adamlarına | فَقَالَ: dedi | إِنِّي: elbette ben | رَسُولُ: elçisiyim | رَبِّ: Rabbinin | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | أرسلنا ÊRSLNE biz gönderdik | موسى MWS Musa'yı | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimizle | إلى ÎL | فرعون FRAWN Fir'avn'a | وملئه WMLÙH ve ileri gelen adamlarına | فقال FGEL dedi | إني ÎNY elbette ben | رسول RSWL elçisiyim | رب RB Rabbinin | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | erselnā: biz gönderdik | mūsā: Musa'yı | biāyātinā: ayetlerimizle | ilā: | fir'ǎvne: Fir'avn'a | ve meleihi: ve ileri gelen adamlarına | fe ḳāle: dedi | innī: elbette ben | rasūlu: elçisiyim | rabbi: Rabbinin | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun | ÊRSLNE: biz gönderdik | MVS: Musa'yı | B ËYETNE: ayetlerimizle | ÎL: | FRAVN: Fir'avn'a | VMLÙH: ve ileri gelen adamlarına | FGEL: dedi | ÎNY: elbette ben | RSVL: elçisiyim | RB: Rabbinin | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki Mûsâ'yı, delillerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik de ben dedi, şüphe yok ki âlemlerin Rabbinin peygamberiyim.
Adem Uğur : Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Musa'yı işaretlerimizle Firavun ve onun ileri gelenlerine irsâl ettik de (Musa) dedi: "Ben Rabb-ül âlemîn'in Rasûlüyüm. "
Ahmet Tekin : Andolsun biz Mûsâ’yı Firavun’a, devlet büyüklerine ve kodamanlarına, birliğimize, kudretimize delâlet eden âyetler, mûcizelerle, tebliğ görevi ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Mûsâ: 'Ben âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi olan Allah’ın Rasulüyüm' dedi.
Ahmet Varol : Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. O da: 'Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim' dedi.
Ali Bulaç : Andolsun, Biz Musa'yı, Firavun'a ve onun 'önde gelen çevresine' ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: "Gerçekten ben, alemlerin Rabbinin elçisiyim."
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten Mûsa’yı da mucizelerimizle Firavun’a ve topluluğuna peygamber gönderdik. (Varıb da onlara) şöyle dedi: “- Doğrusu ben, bütün âlemlerin Rabbinin peygamberiyim.”
Bekir Sadak : And olsun ki Biz Musa'yi mucizelererimizle Firavun'a ve erkanina gondermistik, «suphesiz ben, alemlerin Rabbinin elcisiyim» demisti.
Celal Yıldırım : And olsun ki biz, Musa'yı açık belge ve mu'cizelerle Fir'avn'a ve ileri gelen yandaşlarına peygamber olarak gönderdik. (O da onlara:) «Şüphesiz ki ben, âlemlerin Rabbı'nın peygamberiyim ve elçisiyim,» dedi.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki Biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve erkanına göndermiştik, 'Şüphesiz ben, Alemlerin Rabbinin elçisiyim' demişti.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti.
Edip Yüksel : Örneğin; Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve erkanına gönderdik ve 'Ben evrenlerin Rabbinin elçisiyim,' demişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki, biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa: «Ben gerçekten âlemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. (Musa) vardı: «Haberiniz olsun ben bütün alemlerin Rabbinin peygamberiyim.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlim hakkı için Musâyı âyetlerimizle Fir'avne ve cem'ıyyetine gönderdik, vardı haberiniz olsun, dedi: ben bütün âlemlerin rabbının Resulüyüm
Fizilal-il Kuran : Andolsun biz Musa'yı da ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik: «Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim» demişti.
Gültekin Onan : Andolsun, biz Musa'yı, Firavun'a ve onun 'önde gelen çevresine' ayetlerimizle gönderdik. O da dedi ki: "Gerçekten ben, alemlerin rabbinin elçisiyim."
Hakkı Yılmaz : Ve hiç kuşkusuz Biz, Mûsâ'yı âyetlerimizle/ alâmetlerimizle/ göstergelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik de o: “Gerçekten ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz Musâyı da âyetlerimizle Fir'avne ve cemâatine peygamber olarak gönderdik de o, «Ben gerçek âlemlerin Rabbinin elçisiyim» dedi.
Hayrat Neşriyat : Celâlim hakkı için, Mûsâ’yı da mu'cizelerimizle Fir'avun’a ve ileri gelenlerine gönderdik de: 'Gerçekten ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim!' dedi.
İbni Kesir : Andolsun ki; Biz, Musa'yı da ayetlerimizle Firavun'a ve erkanına göndermiştik. Ve demişti ki: Şüphesiz ben, alemlerin Rabbının elçisiyim.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki Musa (A.S)'ı âyetlerimizle (mucizelerimizle), firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine gönderdik. (O zaman onlara): “Muhakkak ki ben, âlemlerin Rabbinin Resûl'üyüm.” dedi.
Muhammed Esed : İşte bu şekilde Musa'yı mesajlarımızla Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik: Musa onlara, "Bakın" dedi, "ben bütün alemlerin Rabbinin bir elçisiyim!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (46-47) Andolsun ki, Mûsa'yı âyetlerimizle Fir'avun'a ve onun cemaatine gönderdik. Binaenaleyh dedi ki: «Ben şüphe yok âlemlerin Rabbinin bir Resûlüyüm.» Vaktâ ki onlara Bizim âyetlerimizle geldi, onlar o zaman, bunlardan gülüşür oldular.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine göndermiştik. Onlara: "Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim. " demişti.
Şaban Piriş : Musa’yı ayetlerimizle Firavun’a ve kurmaylarına göndermiştik: -Şüphesiz ben, evrenin sahibinin elçisiyim, dedi.
Suat Yıldırım : Nitekim onlardan Mûsâ’yı, delillerimiz ve mûcizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara: "Ben Rabbülâlemin’in size elçisiyim" dedi.
Süleyman Ateş : Andolsun biz Mûsâ'yı da âyetlerimizle Fir'avn'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik: "Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz Musa'yı Firavun'a ve onun 'önde gelen çevresine' ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: «Gerçekten ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim.»
Ümit Şimşek : Biz Musa'yı da Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine âyetlerimizle gönderdik. O, 'Ben Âlemlerin Rabbinin elçisiyim' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun üst düzey adamlarına gönderdik de onlara dedi ki: "Ben âlemlerin Rabbi'nin resulüyüm."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}