"TLV" ifadesi tarandı:
# "T-" öntakısı olmadan "LV" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "TLV" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "TLV" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ت ل و|TLVأتلÊTLetluokuyayımI will recite1x
ت ل و|TLV أتل ÊTL etlu okuyayım I will recite 6:151
ت ل و|TLVأتلوÊTLVetluveokumamI recite1x
ت ل و|TLV أتلو ÊTLV etluve okumam I recite 27:92
ت ل و|TLVاتلETLAtluokuRecite1x
ت ل و|TLV اتل ETL Atlu oku Recite 29:45
ت ل و|TLVتتلوTTLVtetlūokusanızrecite4x
ت ل و|TLV تتلو TTLV tetlū uyduduğu recite(d) 2:102
ت ل و|TLV تتلو TTLV tetlū okusanız you recite 10:61
ت ل و|TLV تتلو TTLV tetlū okusaydın reciting 28:45
ت ل و|TLV تتلو TTLV tetlū okuyan recite 29:48
ت ل و|TLVتتلونTTLVNtetlūneseslendirilen/okunan[you] recite1x
ت ل و|TLV تتلون TTLVN tetlūne seslendirilen/okunan [you] recite 2:44
ت ل و|TLVتتلىTTLtutlāokunduğuare recited16x
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunmakta is recited 3:101
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 8:31
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğunda are recited 10:15
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu were recited 19:58
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 19:73
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 22:72
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunuyor recited 23:66
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunurdu recited 23:105
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 31:7
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 34:43
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğunu recited 45:8
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 45:25
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunurdu recited 45:31
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 46:7
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 68:15
ت ل و|TLV تتلى TTL tutlā okunduğu are recited 83:13
ت ل و|TLVتلاهاTLEHEtelāhāonu izleyenit follows it,1x
ت ل و|TLV تلاها TLEHE telāhā onu izleyen it follows it, 91:2
ت ل و|TLVتلاوتهTLEVTHtilāvetihiokuyuşla(of) its recitation.1x
ت ل و|TLV تلاوته TLEVTH tilāvetihi okuyuşla (of) its recitation. 2:121
ت ل و|TLVتلوتهTLVTHtelevtuhubunu okumazdımI (would) have recited it1x
ت ل و|TLV تلوته TLVTH televtuhu bunu okumazdım I (would) have recited it 10:16
ت ل و|TLVتليتTLYTtuliyetokunduğuare recited1x
ت ل و|TLV تليت TLYT tuliyet okunduğu are recited 8:2
ت ل و|TLVسأتلوSÊTLVseetlūokuyacağım"""I will recite"1x
ت ل و|TLV سأتلو SÊTLV seetlū okuyacağım """I will recite" 18:83
ت ل و|TLVفاتلوهاFETLVHEfetlūhāve okuyunand recite it1x
ت ل و|TLV فاتلوها FETLVHE fetlūhā ve okuyun and recite it 3:93
ت ل و|TLVفالتالياتFELTELYETfettāliyātive okuyanlaraAnd those who recite1x
ت ل و|TLV فالتاليات FELTELYET fettāliyāti ve okuyanlara And those who recite 37:3
ت ل و|TLVلتتلوLTTLVlitetluveokuyasın diyeso that you might recite1x
ت ل و|TLV لتتلو LTTLV litetluve okuyasın diye so that you might recite 13:30
ت ل و|TLVنتلوNTLVnetlūokuyacağızWe recite1x
ت ل و|TLV نتلو NTLV netlū okuyacağız We recite 28:3
ت ل و|TLVنتلوهNTLVHnetlūhuokuduğumuz(is what) We recite [it]1x
ت ل و|TLV نتلوه NTLVH netlūhu okuduğumuz (is what) We recite [it] 3:58
ت ل و|TLVنتلوهاNTLVHEnetlūhāokuyoruz (açıklıyoruz)We recite them3x
ت ل و|TLV نتلوها NTLVHE netlūhā okuyoruz (açıklıyoruz) We recite them 2:252
ت ل و|TLV نتلوها NTLVHE netlūhā onları okuyoruz We recite them 3:108
ت ل و|TLV نتلوها NTLVHE netlūhā onları okuyoruz We recite them 45:6
ت ل و|TLVواتلVETLvetluokuAnd recite5x
ت ل و|TLV واتل VETL vetlu oku And recite 5:27
ت ل و|TLV واتل VETL vetlu ve oku And recite 7:175
ت ل و|TLV واتل VETL vetlu oku And recite 10:71
ت ل و|TLV واتل VETL vetlu oku And recite 18:27
ت ل و|TLV واتل VETL vetlu oku And recite 26:69
ت ل و|TLVويتلوهVYTLVHve yetlūhuve onu izleyenand recites it,1x
ت ل و|TLV ويتلوه VYTLVH ve yetlūhu ve onu izleyen and recites it, 11:17
ت ل و|TLVيتلوYTLVyetlūokuyacak(who) recites7x
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyacak (who) will recite 2:129
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan (who) recites 2:151
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan reciting 3:164
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan reciting 28:59
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan reciting 62:2
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan reciting 65:11
ت ل و|TLV يتلو YTLV yetlū okuyan reciting 98:2
ت ل و|TLVيتلونYTLVNyetlūneokuyan(and) reciting5x
ت ل و|TLV يتلون YTLVN yetlūne okuyorlar recite 2:113
ت ل و|TLV يتلون YTLVN yetlūne okuyarak (and) reciting 3:113
ت ل و|TLV يتلون YTLVN yetlūne okuyanların recite 22:72
ت ل و|TLV يتلون YTLVN yetlūne okuyan- recite 35:29
ت ل و|TLV يتلون YTLVN yetlūne okuyan reciting 39:71
ت ل و|TLVيتلونهYTLVNHyetlūnehuonu okuyanlarrecite it1x
ت ل و|TLV يتلونه YTLVNH yetlūnehu onu okuyanlar recite it 2:121
ت ل و|TLVيتلىYTLyutlā(Kur'an) okunduğu(which) is recited7x
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā okunan(ayet)ler is recited 4:127
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā oku(nup açıkla)nacak olanların is recited 5:1
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā okunduğu it is recited 17:107
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā oku(nup açıkla)nan is recited 22:30
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā (Kur'an) okunduğu it is recited 28:53
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā okunan (which) is recited 29:51
ت ل و|TLV يتلى YTL yutlā okunan is recited 33:34


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}