» 29 / Ankebût  28:

Kuran Sırası: 29
İniş Sırası: 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 » 29 / Ankebût  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلُوطًا (VLVŦE) = velūTen : ve Lut
2. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
3. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
4. لِقَوْمِهِ (LGVMH) = liḳavmihi : kavmine
5. إِنَّكُمْ (ÎNKM) = innekum : şüphesiz siz
6. لَتَأْتُونَ (LTÊTVN) = lete'tūne : gidiyorsunuz
7. الْفَاحِشَةَ (ELFEḪŞT) = l-fāHişete : bir fuhşa
8. مَا (ME) = mā : yapmadığı
9. سَبَقَكُمْ (SBGKM) = sebeḳakum : sizden önce
10. بِهَا (BHE) = bihā : onu
11. مِنْ (MN) = min : hiç
12. أَحَدٍ (ÊḪD̃) = eHadin : kimsenin
13. مِنَ (MN) = mine : -den
14. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemler-
ve Lut | hani | dedi ki | kavmine | şüphesiz siz | gidiyorsunuz | bir fuhşa | yapmadığı | sizden önce | onu | hiç | kimsenin | -den | alemler- |

[] [] [GVL] [GVM] [] [ETY] [FḪŞ] [] [SBG] [] [] [EḪD̃] [] [ALM]
VLVŦE ÎZ̃ GEL LGVMH ÎNKM LTÊTVN ELFEḪŞT ME SBGKM BHE MN ÊḪD̃ MN ELAELMYN

velūTen ḳāle liḳavmihi innekum lete'tūne l-fāHişete sebeḳakum bihā min eHadin mine l-ǎālemīne
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

 » 29 / Ankebût  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولوطا | VLVŦE velūTen ve Lut And Lut,
إذ | ÎZ̃ hani when
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki he said
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
إنكم | ÎNKM innekum şüphesiz siz """Indeed, you"
لتأتون ا ت ي | ETY LTÊTVN lete'tūne gidiyorsunuz commit
الفاحشة ف ح ش | FḪŞ ELFEḪŞT l-fāHişete bir fuhşa the immorality,
ما | ME yapmadığı not
سبقكم س ب ق | SBG SBGKM sebeḳakum sizden önce has preceded you
بها | BHE bihā onu with it
من | MN min hiç any
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadin kimsenin one
من | MN mine -den from
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler- the worlds.

29:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Lut | hani | dedi ki | kavmine | şüphesiz siz | gidiyorsunuz | bir fuhşa | yapmadığı | sizden önce | onu | hiç | kimsenin | -den | alemler- |

[] [] [GVL] [GVM] [] [ETY] [FḪŞ] [] [SBG] [] [] [EḪD̃] [] [ALM]
VLVŦE ÎZ̃ GEL LGVMH ÎNKM LTÊTVN ELFEḪŞT ME SBGKM BHE MN ÊḪD̃ MN ELAELMYN

velūTen ḳāle liḳavmihi innekum lete'tūne l-fāHişete sebeḳakum bihā min eHadin mine l-ǎālemīne
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

[] [] [ق و ل] [ق و م] [] [ا ت ي] [ف ح ش] [] [س ب ق] [] [] [ا ح د] [] [ع ل م]

 » 29 / Ankebût  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولوطا | VLVŦE velūTen ve Lut And Lut,
Vav,Lam,Vav,Tı,Elif,
6,30,6,9,1,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Lut"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki he said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
Lam,Gaf,Vav,Mim,He,
30,100,6,40,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنكم | ÎNKM innekum şüphesiz siz """Indeed, you"
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لتأتون ا ت ي | ETY LTÊTVN lete'tūne gidiyorsunuz commit
Lam,Te,,Te,Vav,Nun,
30,400,,400,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الفاحشة ف ح ش | FḪŞ ELFEḪŞT l-fāHişete bir fuhşa the immorality,
Elif,Lam,Fe,Elif,Ha,Şın,Te merbuta,
1,30,80,1,8,300,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
ما | ME yapmadığı not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
سبقكم س ب ق | SBG SBGKM sebeḳakum sizden önce has preceded you
Sin,Be,Gaf,Kef,Mim,
60,2,100,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بها | BHE bihā onu with it
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أحد ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃ eHadin kimsenin one
,Ha,Dal,
,8,4,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemler- the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلُوطًا: ve Lut | إِذْ: hani | قَالَ: dedi ki | لِقَوْمِهِ: kavmine | إِنَّكُمْ: şüphesiz siz | لَتَأْتُونَ: gidiyorsunuz | الْفَاحِشَةَ: bir fuhşa | مَا: yapmadığı | سَبَقَكُمْ: sizden önce | بِهَا: onu | مِنْ: hiç | أَحَدٍ: kimsenin | مِنَ: -den | الْعَالَمِينَ: alemler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولوطا WLWŦE ve Lut | إذ ÎZ̃ hani | قال GEL dedi ki | لقومه LGWMH kavmine | إنكم ÎNKM şüphesiz siz | لتأتون LTÊTWN gidiyorsunuz | الفاحشة ELFEḪŞT bir fuhşa | ما ME yapmadığı | سبقكم SBGKM sizden önce | بها BHE onu | من MN hiç | أحد ÊḪD̃ kimsenin | من MN -den | العالمين ELAELMYN alemler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |velūTen: ve Lut | : hani | ḳāle: dedi ki | liḳavmihi: kavmine | innekum: şüphesiz siz | lete'tūne: gidiyorsunuz | l-fāHişete: bir fuhşa | : yapmadığı | sebeḳakum: sizden önce | bihā: onu | min: hiç | eHadin: kimsenin | mine: -den | l-ǎālemīne: alemler- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLVŦE: ve Lut | ÎZ̃: hani | GEL: dedi ki | LGVMH: kavmine | ÎNKM: şüphesiz siz | LTÊTVN: gidiyorsunuz | ELFEḪŞT: bir fuhşa | ME: yapmadığı | SBGKM: sizden önce | BHE: onu | MN: hiç | ÊḪD̃: kimsenin | MN: -den | ELAELMYN: alemler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Lût'u da göndermiştik de hani kavmine demişti ki: Siz, sizden önce, âlemlerde hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmadasınız.
Adem Uğur : Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!
Ahmed Hulusi : Lût. . . Hani toplumuna dedi ki: "Şüphesiz ki daha önceden hiç kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapıyorsunuz!"
Ahmet Tekin : Lût’u da özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere kavmine peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: 'Siz, daha önce, hiçbir milletin yapmadığı en büyük günahı, ayıbı, hayasızlığı yapıyorsunuz, sapık ilişkilerde bulunuyorsunuz' demişti.
Ahmet Varol : Hani Lut da kavmine şöyle demişti: 'Siz, sizden önce alemlerden bir tek kimsenin işlememiş olduğu çirkin işi mi işliyorsunuz.
Ali Bulaç : Lut da; hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' yapıyorsunuz."
Ali Fikri Yavuz : Lût’u da kavmine peygamber gönderdik. Hani kavmine şöyle demişti: “- Gerçekten siz, o çok kötü işi (erkeklere tasallutu) yapıyorsunuz. Sizden önce alemlerden hiç bir kimse bunu yapmamıştır.
Bekir Sadak : Lut da, milletine soyle demisti: «Dogrusu siz dunyalarda hic kimsenin sizden once yapmadigi bir hayasizligi yapiyorsunuz.»
Celal Yıldırım : Lût'u da (uyarıcı peygamber olarak kendi kavmine gönderdik). Hani bir vakit o, kavmine dedi ki: «Şüphesiz ki milletlerden hiçbirinin sizden önce işlemediği çok çirkin bir hayâsızlığa doğru (durmadan) gidiyorsunuz.
Diyanet İşleri : Lût’u da peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayâsızlığı işliyorsunuz.”
Diyanet İşleri (eski) : Lut da, milletine şöyle demişti: 'Doğrusu siz dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz.'
Diyanet Vakfi : Lût'u da (gönderdik). O, kavmine demişti ki: Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz!
Edip Yüksel : Lutu da gönderdik. Halkına dedi ki: 'Sizden önce hiç kimsenin işlemediği boyutta bir günahı işliyorsunuz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Lut'u da gönderdik. O kavmine demişti ki: «Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Lut'u da (gönderdik). Hani o kavmine: «Siz gerçekten o çirkin işi yapıyorsunuz ha! Sizden önce hiçbir millet bu haltı etmedi!
Elmalılı Hamdi Yazır : Lût Peygamberi de, hani kavmine dediği vakıt: «siz cidden o şeni' fi'li yapıyorsunuz ha! sizden evvel âlemînden hiç biri bu haltı etmedi
Fizilal-il Kuran : Lût'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o soydaşlarına şöyle demişti: «Sizler kesinlikle şimdiye kadar hiç kimsenin işlemediği, iğrenç bir eylemi yapıyorsunuz.»
Gültekin Onan : Lut da; hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' yapıyorsunuz."
Hakkı Yılmaz : (28,29) Lût'u da gönderdik. Hani o toplumuna: “Şüphesiz siz, kesinlikle âlemlerden sizden önce geçmiş olanların yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz! Siz şüphesiz, kesinlikle erkeklere gidecek, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?” demişti. Bunun üzerine toplumunun cevabı, sadece, “Doğru söyleyenlerden isen Allah'ın azabını bize getir!” demeleri oldu.
Hasan Basri Çantay : Luutu da (hatırla). Hani o, kavmine (şöyle) demişdi: «Siz hakıykat öyle hayâsızlığı (meydana) getiriyorsunuz ki sizden evvel aalemlerden hiçbiri bunu yapmamışdık.
Hayrat Neşriyat : Lût’u da (peygamber olarak gönderdik de); hani kavmine şöyle demişti: 'Gerçekten siz, kendinizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin onu yapmadığı çirkin işi yapıyorsunuz.'
İbni Kesir : Lut'u da. Hani o, kavmine demişti ki: Gerçekten siz; dünyalarda hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu : Ve Lut (A.S), kavmine şöyle demişti: "Muhakkak ki siz, mutlaka sizden önce geçmiş olan âlemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe (fahişeliğe) geliyorsunuz."
Muhammed Esed : Lut (da Bizden aldığı ilhamla) kavmine şöyle seslenmişti: "Siz, kesinlikle, dünyada daha önce hiç kimsenin yapmadığı iğrenç şeyler yapıyorsunuz!
Ömer Nasuhi Bilmen : Lût'u da (yâd et) o vakit ki, kavmine dedi: «Şüphe yok, siz elbette öyle pek fâhiş bir harekette bulunuyorsunuz ki, sizden evvel âlemlerden hiç bir fert, onu irtikap etmiş değildir.»
Ömer Öngüt : Lut'u da gönderdik. O kavmine şöyle demişti: “Doğrusu siz, daha önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz. ”
Şaban Piriş : Lut, kavmine şöyle demişti: -Siz, toplumlardan hiç birinin sizden önce yapmadığı bir fuhşu işliyorsunuz.
Suat Yıldırım : Lût’u da halkına resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki: "Nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz.
Süleyman Ateş : Lût'u da (gönderdik). Kavmine dedi ki: "Siz, sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz."
Tefhim-ul Kuran : Lût da; hani kavmine demişti: «Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' getiriyorsunuz.»
Ümit Şimşek : Lût'u peygamber olarak gönderdiğimizde, o da kavmine dedi ki: 'Sizden evvel dünyada hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir işi yapıyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Lût'u da gönderdik. Toplumuna şöyle demişti o: "Öyle bir iğrençliğe bulaşıyorsunuz ki, sizden önce âlemlerden bir tek kişi bunu yapmamıştır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}