» 83 / Mutaffifîn  6:

Kuran Sırası: 83
İniş Sırası: 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. يَقُومُ (YGVM) = yeḳūmu : dururlar
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. لِرَبِّ (LRB) = lirabbi : Rabbinin divanında
5. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
o gün | dururlar | insanlar | Rabbinin divanında | alemlerin |

[YVM] [GVM] [NVS] [RBB] [ALM]
YVM YGVM ELNES LRB ELAELMYN

yevme yeḳūmu n-nāsu lirabbi l-ǎālemīne
يوم يقوم الناس لرب العالمين

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
يقوم ق و م | GVM YGVM yeḳūmu dururlar will stand
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind
لرب ر ب ب | RBB LRB lirabbi Rabbinin divanında before (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds?

83:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | dururlar | insanlar | Rabbinin divanında | alemlerin |

[YVM] [GVM] [NVS] [RBB] [ALM]
YVM YGVM ELNES LRB ELAELMYN

yevme yeḳūmu n-nāsu lirabbi l-ǎālemīne
يوم يقوم الناس لرب العالمين

[ي و م] [ق و م] [ن و س] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
يقوم ق و م | GVM YGVM yeḳūmu dururlar will stand
Ye,Gaf,Vav,Mim,
10,100,6,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
لرب ر ب ب | RBB LRB lirabbi Rabbinin divanında before (the) Lord
Lam,Re,Be,
30,200,2,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds?
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
YVM YGVM ELNES LRB ELAELMYN

يوم يقوم الناس لرب العالمين

 » 83 / Mutaffifîn  Suresi: 6

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | يَقُومُ: dururlar | النَّاسُ: insanlar | لِرَبِّ: Rabbinin divanında | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | يقوم YGWM dururlar | الناس ELNES insanlar | لرب LRB Rabbinin divanında | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | yeḳūmu: dururlar | n-nāsu: insanlar | lirabbi: Rabbinin divanında | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | YGVM: dururlar | ELNES: insanlar | LRB: Rabbinin divanında | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine bir gün ki insanlar, âlemlerin Rabbinin emriyle kalkarlar.
Adem Uğur : Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.
Ahmed Hulusi : Rabb-ül âlemîn için insanların kıyam ettiği süreç!
Ahmet Tekin : İnsanların, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinin huzurunda divan duracakları gün diriltilecekler.
Ahmet Varol : O gün insanlar alemlerin Rabbi(nin huzuruna çıkmak) için kalkarlar.
Ali Bulaç : İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
Ali Fikri Yavuz : O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için (O’na hesab vermek için, kabirlerinden) kalkacaklar.
Bekir Sadak : O gun insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.
Celal Yıldırım : O günde ki, insanlar kalkıp âlemlerin Rabbının huzurunda dururlar.
Diyanet İşleri : (4-6) Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
Diyanet İşleri (eski) : O gün insanlar Alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.
Diyanet Vakfi : (4-6) Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.
Edip Yüksel : O gün halk Evrenlerin Rabbinin huzurunda dururlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rabblerinin huzurunda divan duracaklar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki nâs rabbül'âlemîn için kıyam edecekler
Fizilal-il Kuran : İnsanların alemlerin Rabbinin huzurunda durdukları gün.
Gültekin Onan : İnsanların, alemlerin rabbi için kalkacağı günde.
Hakkı Yılmaz : (4-6) "Onlar, büyük bir gün için; insanların âlemlerin Rabbi için ayakta dikilecekleri gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? "
Hasan Basri Çantay : Aalemlerin Rabbi (olan Allahın hükmü) için insanların (kabirlerinden) kalkacağı günde?
Hayrat Neşriyat : O gün insanlar, âlemlerin Rabbi(ne hesab vermek) için (kabirlerinden) kalkacaktır!
İbni Kesir : Ki insanlar o gün, alemlerin Rabbının huzurunda duracaklar.
İskender Evrenosoğlu : Âlemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği (kalkacağı) gün.
Muhammed Esed : bütün insanların alemlerin Rabbi huzuruna varacakları Gün'de?
Ömer Nasuhi Bilmen : Âlemlerin Rabbi için nâsın kıyam edeceği günde.
Ömer Öngüt : O gün insanlar âlemlerin Rabbinin huzurunda divan dururlar.
Şaban Piriş : O gün insanlar, alemlerin Rabbi için ayağa kalkar.
Suat Yıldırım : (4-6) Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?
Süleyman Ateş : Ki o gün insanlar, âlemlerin Rabbinin divânında dururlar.
Tefhim-ul Kuran : İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.
Ümit Şimşek : Öyle bir günde ki, insanlar Âlemlerin Rabbinin huzuruna çıkar.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir gün ki, insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}