» 40 / Mü’min  65:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الْحَيُّ (ELḪY) = l-Hayyu : diridir
3. لَا (LE) = lā : yoktur
4. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
6. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
7. فَادْعُوهُ (FED̃AVH) = fed'ǔhu : O'na yalvarın
8. مُخْلِصِينَ (MḢLṦYN) = muḣliSīne : halis kılarak
9. لَهُ (LH) = lehu : yalnız kendisine
10. الدِّينَ (ELD̃YN) = d-dīne : dini
11. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : hamd
12. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a mahsustur
13. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
14. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
O | diridir | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O'na yalvarın | halis kılarak | yalnız kendisine | dini | hamd | Allah'a mahsustur | Rabbi | alemlerin |

[] [ḪYY] [] [ELH] [] [] [D̃AV] [ḢLṦ] [] [D̃YN] [ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
HV ELḪY LE ÎLH ÎLE HV FED̃AVH MḢLṦYN LH ELD̃YN ELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

huve l-Hayyu ilāhe illā huve fed'ǔhu muḣliSīne lehu d-dīne l-Hamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

 » 40 / Mü’min  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyu diridir "(is) the Ever-Living;"
لا | LE yoktur (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka but
هو | HV huve O'ndan He,
فادعوه د ع و | D̃AV FED̃AVH fed'ǔhu O'na yalvarın so call Him,
مخلصين خ ل ص | ḢLṦ MḢLṦYN muḣliSīne halis kılarak (being) sincere
له | LH lehu yalnız kendisine to Him
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīne dini (in) the religion.
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise (be)
لله | LLH lillahi Allah'a mahsustur to Allah,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.

40:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | diridir | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | O'na yalvarın | halis kılarak | yalnız kendisine | dini | hamd | Allah'a mahsustur | Rabbi | alemlerin |

[] [ḪYY] [] [ELH] [] [] [D̃AV] [ḢLṦ] [] [D̃YN] [ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
HV ELḪY LE ÎLH ÎLE HV FED̃AVH MḢLṦYN LH ELD̃YN ELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

huve l-Hayyu ilāhe illā huve fed'ǔhu muḣliSīne lehu d-dīne l-Hamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

[] [ح ي ي] [] [ا ل ه] [] [] [د ع و] [خ ل ص] [] [د ي ن] [ح م د] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الحي ح ي ي | ḪYY ELḪY l-Hayyu diridir "(is) the Ever-Living;"
Elif,Lam,Ha,Ye,
1,30,8,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
لا | LE yoktur (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'ndan He,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
فادعوه د ع و | D̃AV FED̃AVH fed'ǔhu O'na yalvarın so call Him,
Fe,Elif,Dal,Ayn,Vav,He,
80,1,4,70,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مخلصين خ ل ص | ḢLṦ MḢLṦYN muḣliSīne halis kılarak (being) sincere
Mim,Hı,Lam,Sad,Ye,Nun,
40,600,30,90,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
له | LH lehu yalnız kendisine to Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīne dini (in) the religion.
Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,4,10,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise (be)
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a mahsustur to Allah,
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الْحَيُّ: diridir | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | فَادْعُوهُ: O'na yalvarın | مُخْلِصِينَ: halis kılarak | لَهُ: yalnız kendisine | الدِّينَ: dini | الْحَمْدُ: hamd | لِلَّهِ: Allah'a mahsustur | رَبِّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الحي ELḪY diridir | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | فادعوه FED̃AWH O'na yalvarın | مخلصين MḢLṦYN halis kılarak | له LH yalnız kendisine | الدين ELD̃YN dini | الحمد ELḪMD̃ hamd | لله LLH Allah'a mahsustur | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | l-Hayyu: diridir | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | fed'ǔhu: O'na yalvarın | muḣliSīne: halis kılarak | lehu: yalnız kendisine | d-dīne: dini | l-Hamdu: hamd | lillahi: Allah'a mahsustur | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELḪY: diridir | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | FED̃AVH: O'na yalvarın | MḢLṦYN: halis kılarak | LH: yalnız kendisine | ELD̃YN: dini | ELḪMD̃: hamd | LLH: Allah'a mahsustur | RB: Rabbi | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Odur daimî diri, yoktur ondan başka tapacak, artık onun dîninde, yüreğinizi ona bağlayarak çağırın onu; hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a.
Adem Uğur : O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur El Hayy! Tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Dini O'na has kılarak, O'na yönelin artık! Hamd, âlemlerin (insanların) Rabbi Allâh'a aittir.
Ahmet Tekin : O ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Hak ilâh yalnızca O’dur. Allah için dine samimi bağlı, toplumunuzda dinî kuralları uygulayan müslümanlar olarak O’na yalvarın. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : O diridir, O'ndan başka ilâh yoktur. Şu halde dini yalnız kendisine halis kılarak O'na dua edin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır.
Ali Bulaç : O, Hayy (diri) olandır. O'ndan başka ilah yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun.
Ali Fikri Yavuz : Ebedî hayat sahibi ancak O’dur. O’ndan başka hiç bir İlâh yoktur. O halde ibadeti O’na hâlis kılarak kendisine şöyle dua edin: “- Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.”
Bekir Sadak : O diridir, O'ndan baska tanri yoktur. Dini yalniz O'na has kilarak O'na yalvarin. Ovgu, alemlerin Rabbi Allah icindir.
Celal Yıldırım : O hep diridir. O'ndan başka tanrı yoktur. Dini O'na hâlis kılarak kulluk edip yalvarın. Âlemlerin Rabbına hamd olsun.
Diyanet İşleri : O, diridir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın. Övgü, Alemlerin Rabbi Allah içindir.
Diyanet Vakfi : O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel : O, Diridir; O'ndan başka tanrı yoktur. Dini sadece O'na ait kılarak O'nu çağırın. Evrenin Rabbi ALLAH'a övgüler olsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçek hayat sahibi ancak O'dur, O'ndan başka tapılacak yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın! Hamd o alemlerin Rabbi olan Allah'ın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hayy ancak o, ondan başka tapılacak yok, onun için dîni halîs kılarak ona, hep ona yalvarın, hamd, Allâhın, o rabbül'âlemînin
Fizilal-il Kuran : O diridir. O'ndan başka ilah yoktur. Dini yalnız O'na has kılarak O'na yalvarın. Övgü, alemlerin rabbi Allah içindir.
Gültekin Onan : O, Hayy (diri) olandır. O'ndan başka tanrı yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Alemlerin rabbine hamdolsun.
Hakkı Yılmaz : "O, diridir, O'ndan başka ilâh diye bir şey yoktur. Bu nedenle, dini sadece O'nun için arındıranlardan olarak O'na dua edin. Tüm övgüler yalnız âlemlerin Rabbi Allah'adır; başkası övülemez.” "
Hasan Basri Çantay : O, dâima yaşayandır. Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. O halde Ona, dîninde ihlâs (ve samîmiyyet) erbabı olarak, «Hamd olsun, kâinatın Rabbi olan Allaha» (diyerek) düâ edin.
Hayrat Neşriyat : O Hayy’dır (hayâtı bâkidir); O’ndan başka ilâh yoktur; öyle ise dinde O’na (karşı)ihlâslı (samîmî) kimseler olarak O’na kulluk edin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur!
İbni Kesir : O; diridir. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Hamd olsun alemlerin Rabbı Allah'a.
İskender Evrenosoğlu : O, Hayy'dır (hayatta olan). O'ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse dîni O'na halis kılarak (Allah'a) dua edin. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Muhammed Esed : O, hep diri'dir; O'ndan başka ilah yoktur, öyleyse içten bir inançla yalnız O'na bağlanarak O'na yalvarın. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ebedî hayat sahibi olan O'dur. O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Artık O'nun için dinde hulus sahipleri olarak O'na duada bulunun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Ömer Öngüt : O Hayy'dır (ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir). O'ndan başka ilâh yoktur. O halde dinde ihlâs ve samimiyet erbabı olarak O'na duâ edin. Hamd âlemlerin Rabbine mahsustur.
Şaban Piriş : O, hayat sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Dini ona tahsis ederek, yalnızca ona dua/kulluk edin. Hamd, alemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : Tam mânasıyla Diri olan yalnız O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O’na yapın, yalnız O’na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
Süleyman Ateş : O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız kendisine hâlis kılarak O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
Tefhim-ul Kuran : O, hayy (diri) olandır, O'ndan başka ilah yoktur; öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak O'na dua edin. Alemlerin Rabbine hamd olsun.
Ümit Şimşek : O ezelî hayat sahibidir. Ondan başka tanrı yoktur; siz de katıksız bir inançla Ona yönelerek Allah'a dua edin. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayy O'dur! Tanrı yoktur O'ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O'na. Hamt olsun âlemlerin Rabbi'ne!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}