» 40 / Mü’min  64:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 64
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : O'dur ki
3. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yaptı
4. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
5. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : arzı
6. قَرَارًا (GRERE) = ḳarāran : durulacak yer
7. وَالسَّمَاءَ (VELSMEÙ) = ve ssemāe : ve göğü
8. بِنَاءً (BNEÙ) = binā'en : bina
9. وَصَوَّرَكُمْ (VṦVRKM) = ve Savverakum : ve sizi şekillendirdi
10. فَأَحْسَنَ (FÊḪSN) = fe eHsene : ve güzel yaptı
11. صُوَرَكُمْ (ṦVRKM) = Suverakum : şekillerinizi
12. وَرَزَقَكُمْ (VRZGKM) = ve razeḳakum : ve sizi besledi
13. مِنَ (MN) = mine :
14. الطَّيِّبَاتِ (ELŦYBET) = T-Tayyibāti : güzel rızıklarla
15. ذَٰلِكُمُ (Z̃LKM) = ƶālikumu : işte budur
16. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
17. رَبُّكُمْ (RBKM) = rabbukum : Rabbiniz
18. فَتَبَارَكَ (FTBERK) = fetebārake : ne yücedir
19. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
20. رَبُّ (RB) = rabbu : Rabbi
21. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
Allah | O'dur ki | yaptı | size | arzı | durulacak yer | ve göğü | bina | ve sizi şekillendirdi | ve güzel yaptı | şekillerinizi | ve sizi besledi | | güzel rızıklarla | işte budur | Allah | Rabbiniz | ne yücedir | Allah | Rabbi | alemlerin |

[] [] [CAL] [] [ERŽ] [GRR] [SMV] [BNY] [ṦVR] [ḪSN] [ṦVR] [RZG] [] [ŦYB] [] [] [RBB] [BRK] [] [RBB] [ALM]
ELLH ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ GRERE VELSMEÙ BNEÙ VṦVRKM FÊḪSN ṦVRKM VRZGKM MN ELŦYBET Z̃LKM ELLH RBKM FTBERK ELLH RB ELAELMYN

Allahu lleƶī ceǎle lekumu l-erDe ḳarāran ve ssemāe binā'en ve Savverakum fe eHsene Suverakum ve razeḳakum mine T-Tayyibāti ƶālikumu llahu rabbukum fetebārake llahu rabbu l-ǎālemīne
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين

 » 40 / Mü’min  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī O'dur ki (is) the One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
لكم | LKM lekumu size for you
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth
قرارا ق ر ر | GRR GRERE ḳarāran durulacak yer a place of settlement
والسماء س م و | SMV VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky
بناء ب ن ي | BNY BNEÙ binā'en bina a canopy
وصوركم ص و ر | ṦVR VṦVRKM ve Savverakum ve sizi şekillendirdi and He formed you
فأحسن ح س ن | ḪSN FÊḪSN fe eHsene ve güzel yaptı and perfected
صوركم ص و ر | ṦVR ṦVRKM Suverakum şekillerinizi your forms,
ورزقكم ر ز ق | RZG VRZGKM ve razeḳakum ve sizi besledi and provided you
من | MN mine of
الطيبات ط ي ب | ŦYB ELŦYBET T-Tayyibāti güzel rızıklarla the good things.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord.
فتبارك ب ر ك | BRK FTBERK fetebārake ne yücedir Then blessed (is)
الله | ELLH llahu Allah Allah,
رب ر ب ب | RBB RB rabbu Rabbi (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.

40:64 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | O'dur ki | yaptı | size | arzı | durulacak yer | ve göğü | bina | ve sizi şekillendirdi | ve güzel yaptı | şekillerinizi | ve sizi besledi | | güzel rızıklarla | işte budur | Allah | Rabbiniz | ne yücedir | Allah | Rabbi | alemlerin |

[] [] [CAL] [] [ERŽ] [GRR] [SMV] [BNY] [ṦVR] [ḪSN] [ṦVR] [RZG] [] [ŦYB] [] [] [RBB] [BRK] [] [RBB] [ALM]
ELLH ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ GRERE VELSMEÙ BNEÙ VṦVRKM FÊḪSN ṦVRKM VRZGKM MN ELŦYBET Z̃LKM ELLH RBKM FTBERK ELLH RB ELAELMYN

Allahu lleƶī ceǎle lekumu l-erDe ḳarāran ve ssemāe binā'en ve Savverakum fe eHsene Suverakum ve razeḳakum mine T-Tayyibāti ƶālikumu llahu rabbukum fetebārake llahu rabbu l-ǎālemīne
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين

[] [] [ج ع ل] [] [ا ر ض] [ق ر ر] [س م و] [ب ن ي] [ص و ر] [ح س ن] [ص و ر] [ر ز ق] [] [ط ي ب] [] [] [ر ب ب] [ب ر ك] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 64
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī O'dur ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
قرارا ق ر ر | GRR GRERE ḳarāran durulacak yer a place of settlement
Gaf,Re,Elif,Re,Elif,
100,200,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
والسماء س م و | SMV VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky
Vav,Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
6,1,30,60,40,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بناء ب ن ي | BNY BNEÙ binā'en bina a canopy
Be,Nun,Elif,,
2,50,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وصوركم ص و ر | ṦVR VṦVRKM ve Savverakum ve sizi şekillendirdi and He formed you
Vav,Sad,Vav,Re,Kef,Mim,
6,90,6,200,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فأحسن ح س ن | ḪSN FÊḪSN fe eHsene ve güzel yaptı and perfected
Fe,,Ha,Sin,Nun,
80,,8,60,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
صوركم ص و ر | ṦVR ṦVRKM Suverakum şekillerinizi your forms,
Sad,Vav,Re,Kef,Mim,
90,6,200,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ورزقكم ر ز ق | RZG VRZGKM ve razeḳakum ve sizi besledi and provided you
Vav,Re,Ze,Gaf,Kef,Mim,
6,200,7,100,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الطيبات ط ي ب | ŦYB ELŦYBET T-Tayyibāti güzel rızıklarla the good things.
Elif,Lam,Tı,Ye,Be,Elif,Te,
1,30,9,10,2,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord.
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فتبارك ب ر ك | BRK FTBERK fetebārake ne yücedir Then blessed (is)
Fe,Te,Be,Elif,Re,Kef,
80,400,2,1,200,20,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form VI) perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
رب ر ب ب | RBB RB rabbu Rabbi (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin (of) the worlds.
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah | الَّذِي: O'dur ki | جَعَلَ: yaptı | لَكُمُ: size | الْأَرْضَ: arzı | قَرَارًا: durulacak yer | وَالسَّمَاءَ: ve göğü | بِنَاءً: bina | وَصَوَّرَكُمْ: ve sizi şekillendirdi | فَأَحْسَنَ: ve güzel yaptı | صُوَرَكُمْ: şekillerinizi | وَرَزَقَكُمْ: ve sizi besledi | مِنَ: | الطَّيِّبَاتِ: güzel rızıklarla | ذَٰلِكُمُ: işte budur | اللَّهُ: Allah | رَبُّكُمْ: Rabbiniz | فَتَبَارَكَ: ne yücedir | اللَّهُ: Allah | رَبُّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah | الذي ELZ̃Y O'dur ki | جعل CAL yaptı | لكم LKM size | الأرض ELÊRŽ arzı | قرارا GRERE durulacak yer | والسماء WELSMEÙ ve göğü | بناء BNEÙ bina | وصوركم WṦWRKM ve sizi şekillendirdi | فأحسن FÊḪSN ve güzel yaptı | صوركم ṦWRKM şekillerinizi | ورزقكم WRZGKM ve sizi besledi | من MN | الطيبات ELŦYBET güzel rızıklarla | ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | ربكم RBKM Rabbiniz | فتبارك FTBERK ne yücedir | الله ELLH Allah | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah | lleƶī: O'dur ki | ceǎle: yaptı | lekumu: size | l-erDe: arzı | ḳarāran: durulacak yer | ve ssemāe: ve göğü | binā'en: bina | ve Savverakum: ve sizi şekillendirdi | fe eHsene: ve güzel yaptı | Suverakum: şekillerinizi | ve razeḳakum: ve sizi besledi | mine: | T-Tayyibāti: güzel rızıklarla | ƶālikumu: işte budur | llahu: Allah | rabbukum: Rabbiniz | fetebārake: ne yücedir | llahu: Allah | rabbu: Rabbi | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah | ELZ̃Y: O'dur ki | CAL: yaptı | LKM: size | ELÊRŽ: arzı | GRERE: durulacak yer | VELSMEÙ: ve göğü | BNEÙ: bina | VṦVRKM: ve sizi şekillendirdi | FÊḪSN: ve güzel yaptı | ṦVRKM: şekillerinizi | VRZGKM: ve sizi besledi | MN: | ELŦYBET: güzel rızıklarla | Z̃LKM: işte budur | ELLH: Allah | RBKM: Rabbiniz | FTBERK: ne yücedir | ELLH: Allah | RB: Rabbi | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir Allah'tır ki yeryüzünü, size karâr edecek bir yurt, göğü de bir kubbe olarak yaratmıştır ve size sûret vermiştir, sûretinizi de en güzel bir şekle sokmuştur ve sizi, tertemiz şeylerle rızıklandırmıştır; işte budur Rabbiniz; ne yücedir âlemlerin Rabbi Allah.
Adem Uğur : Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.
Ahmed Hulusi : Allâh ki, arzı sizin için bir yaşama yeri, semâyı da bina (içindekilerle arzı - bedeni mamûr eden) olarak oluşturdu. . . Sizi tasvir etti (özelliklendirdi) de sizin (mânâ) sûretlerinizi (özelliklerinizi) en güzel etti ve sizi tayyibattan (ilim ve marifetlerden) yaşam gıdalarıyla besledi! İşte Rabbiniz Allâh! Âlemlerin (insanların) Rabbi Allâh ne yücedir!
Ahmet Tekin : Allah, yeryüzünü sizin için yerleşim alanı haline getiren, göğü yükselterek düzenleyip tavan olarak inşa eden, sizin çehrelerinizi ve vücut hatlarınızı şekillendiren, şekillerinizi, çehrelerinizi, bedenlerinizi itina ile yaratarak güzelleştiren, size temiz, helâl, sağlıklı rızık ve servetler ihsan edendir. İşte O, Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah yücelerden yücedir.
Ahmet Varol : Allah, sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek uludur.
Ali Bulaç : Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Allah O’dur ki, sizin için yer yüzünü bir oturma yeri, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi; sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Pâk ve hoş şeylerden size rızık verdi. İşte (kudret sahibi olan) bu Allah’dır Rabbiniz. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!...
Bekir Sadak : Sizin icin yeri durak, gogu bina eden, size sekil verip de, seklinizi guzel yapan, sizi temiz seylerle riziklandiran Allah'tir. Iste Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yucedir!
Celal Yıldırım : O Allah ki, yeryüzünü sizin için oturmaya elverişli, göğü de bir bina (kubbe) kıldı. Sizi biçimlendirdi, biçiminizi güzel yaptı ve helâl-temiz şeylerle sizi rızıklandırdı. İşte bu Allah, Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir, çok kutsaldır.
Diyanet İşleri : Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
Diyanet İşleri (eski) : Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
Diyanet Vakfi : Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.
Edip Yüksel : ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan ALLAH budur. Evrenin Rabbi olan ALLAH ne yücedir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, sonra şekillerinizi güzelleştirmiştir. Hoş nimetlerden size rızık vermiştir. İşte Rabbiniz o Allah'tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah O'dur ki, sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yaptı, size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi ve hoş nimetlerden size rızık verdi, işte o Allah'tır Rabbiniz! Ne yücedir O alemlerin Rabbi olan Allah!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah o ki sizin için Arzı bir makarr yaptı, Semayı bir bina ve size suret verdi, sonra da suretlerinizi güzellendirdi, hoş ni'metlerden sizi merzuk da buyurdu, işte o Allahdır rabbınız, ne yücedir o Allah, rabbül'âlemîn
Fizilal-il Kuran : Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.
Gültekin Onan : Tanrı, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin rabbiniz Tanrı budur. Alemlerin rabbi Tanrı ne yücedir.
Hakkı Yılmaz : Allah, sizin için yeryüzünü bir karargâh, göğü de bir bina yapan, size şekil veren, –ki şekillerinizi ne de güzel vermiştir– ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. –İşte, âlemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir!–
Hasan Basri Çantay : Allah, sizin (fâideniz) için yeri bir karar (gâh), göğü bir bina (kubbe) yapan, size suret veren,. sonra suretlerinizi güzelleştiren, en temiz ve güzel şeylerden sizi rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Demek, âlemlerin Rabbi ne yücedir!
Hayrat Neşriyat : Allah, arzı size kalınacak bir yer, göğü ise (üstünüze) bir binâ (bir tavan) kılandır. Hem sizi şekillendirdi de, sûretlerinizi güzel yaptı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir. (Ve) işte âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!
İbni Kesir : Allah, O'dur ki; sizin için yeri bir karargah, göğü bir bina yapmış, size şekil verip şeklinizi güzelleştirmiş ve size temiz şeylerden rızık vermiştir. İşte Rabbınız olan Allah budur. Alemlerin Rabbı olan Allah ne yücedir.
İskender Evrenosoğlu : O Allah ki, yeryüzünü sizin için karar (yerleşme) yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti (suret verdi). Sonra suretlerinizi ahsen kıldı (güzelleştirdi). Ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi; Allah, Mübarek'tir (yücedir).
Muhammed Esed : Yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren -çok da güzel bir şekil veren- ve sizi hayatın tertemiz nimetleri ile rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah o zâttır ki, sizin için yeri bir ikametgâh, göğü de bir bina kıldı ve sizi tasvir buyurdu, sonra sûretlerinizi güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden merzûk kıldı. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. İmdi âlemlerin Rabbi olan Allah, ne kadar mukaddesdir.
Ömer Öngüt : O Allah ki yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Temiz şeylerden size rızık verdi. İşte Rabbiniz olan Allah budur, âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!
Şaban Piriş : Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri ve göğü de bina olarak yaratan Allah’tır. Sizi en güzel şekilde şekillendirmiş ve iyi şeylerden size rızık vermiştir. İşte sizin Rabb’iniz Allah! Alemlerin Rabb’i olan Allah ne yücedir!
Suat Yıldırım : Allah o yüce Zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size sûret verip sûretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helâl hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah bu Zattır. Demek âlemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir!
Süleyman Ateş : Allâh O'dur ki arzı size durulacak yer, göğü de binâ yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allâh budur. Bütün âlemleri yaratan Allâh, ne yücedir!
Tefhim-ul Kuran : Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü de bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.
Ümit Şimşek : O Allah ki yeryüzünü size bir karar yeri, göğü bir tavan yaptı; size bir suret verdi, sonra da suretinizi güzelleştirdi; hoş ve temiz nimetlerle sizi rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şânı ne yücedir!
Yaşar Nuri Öztürk : Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}