» 59 / Hasr  16:

Kuran Sırası: 59
İniş Sırası: 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 » 59 / Hasr  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كَمَثَلِ (KMS̃L) = kemeṧeli : durumuna benzer
2. الشَّيْطَانِ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāni : şeytanın
3. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
4. قَالَ (GEL) = ḳāle : demişti
5. لِلْإِنْسَانِ (LLÎNSEN) = lilinsāni : insana
6. اكْفُرْ (EKFR) = kfur : inkar et
7. فَلَمَّا (FLME) = felemmā : zaman da
8. كَفَرَ (KFR) = kefera : inkar ettiği
9. قَالَ (GEL) = ḳāle : demişti
10. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
11. بَرِيءٌ (BRYÙ) = berī'un : uzağım
12. مِنْكَ (MNK) = minke : seden
13. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
14. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkarım
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
16. رَبَّ (RB) = rabbe : Rabbi
17. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
durumuna benzer | şeytanın | hani | demişti | insana | inkar et | zaman da | inkar ettiği | demişti | şüphesiz ben | uzağım | seden | elbette ben | korkarım | Allah'tan | Rabbi | alemlerin |

[MS̃L] [ŞŦN] [] [GVL] [ENS] [KFR] [] [KFR] [GVL] [] [BRE] [] [] [ḢVF] [] [RBB] [ALM]
KMS̃L ELŞYŦEN ÎZ̃ GEL LLÎNSEN EKFR FLME KFR GEL ÎNY BRYÙ MNK ÎNY ÊḢEF ELLH RB ELAELMYN

kemeṧeli ş-şeyTāni ḳāle lilinsāni kfur felemmā kefera ḳāle innī berī'un minke innī eḣāfu llahe rabbe l-ǎālemīne
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين

 » 59 / Hasr  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كمثل م ث ل | MS̃L KMS̃L kemeṧeli durumuna benzer Like (the) example
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan,
إذ | ÎZ̃ hani when
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti he says
للإنسان ا ن س | ENS LLÎNSEN lilinsāni insana to man,
اكفر ك ف ر | KFR EKFR kfur inkar et """Disbelieve."""
فلما | FLME felemmā zaman da But when
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera inkar ettiği he disbelieves,
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti he says,
إني | ÎNY innī şüphesiz ben """Indeed, I am"
بريء ب ر ا | BRE BRYÙ berī'un uzağım disassociated
منك | MNK minke seden from you.
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, [I]
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkarım I fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah,
رب ر ب ب | RBB RB rabbe Rabbi (the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""

59:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

durumuna benzer | şeytanın | hani | demişti | insana | inkar et | zaman da | inkar ettiği | demişti | şüphesiz ben | uzağım | seden | elbette ben | korkarım | Allah'tan | Rabbi | alemlerin |

[MS̃L] [ŞŦN] [] [GVL] [ENS] [KFR] [] [KFR] [GVL] [] [BRE] [] [] [ḢVF] [] [RBB] [ALM]
KMS̃L ELŞYŦEN ÎZ̃ GEL LLÎNSEN EKFR FLME KFR GEL ÎNY BRYÙ MNK ÎNY ÊḢEF ELLH RB ELAELMYN

kemeṧeli ş-şeyTāni ḳāle lilinsāni kfur felemmā kefera ḳāle innī berī'un minke innī eḣāfu llahe rabbe l-ǎālemīne
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين

[م ث ل] [ش ط ن] [] [ق و ل] [ا ن س] [ك ف ر] [] [ك ف ر] [ق و ل] [] [ب ر ا] [] [] [خ و ف] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 59 / Hasr  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كمثل م ث ل | MS̃L KMS̃L kemeṧeli durumuna benzer Like (the) example
Kef,Mim,Se,Lam,
20,40,500,30,
P – prefixed preposition ka
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan,
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Satan"
اسم علم مجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti he says
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
للإنسان ا ن س | ENS LLÎNSEN lilinsāni insana to man,
Lam,Lam,,Nun,Sin,Elif,Nun,
30,30,,50,60,1,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
اكفر ك ف ر | KFR EKFR kfur inkar et """Disbelieve."""
Elif,Kef,Fe,Re,
1,20,80,200,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فلما | FLME felemmā zaman da But when
Fe,Lam,Mim,Elif,
80,30,40,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera inkar ettiği he disbelieves,
Kef,Fe,Re,
20,80,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle demişti he says,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
إني | ÎNY innī şüphesiz ben """Indeed, I am"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
بريء ب ر ا | BRE BRYÙ berī'un uzağım disassociated
Be,Re,Ye,,
2,200,10,,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
منك | MNK minke seden from you.
Mim,Nun,Kef,
40,50,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, [I]
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkarım I fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
رب ر ب ب | RBB RB rabbe Rabbi (the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كَمَثَلِ: durumuna benzer | الشَّيْطَانِ: şeytanın | إِذْ: hani | قَالَ: demişti | لِلْإِنْسَانِ: insana | اكْفُرْ: inkar et | فَلَمَّا: zaman da | كَفَرَ: inkar ettiği | قَالَ: demişti | إِنِّي: şüphesiz ben | بَرِيءٌ: uzağım | مِنْكَ: seden | إِنِّي: elbette ben | أَخَافُ: korkarım | اللَّهَ: Allah'tan | رَبَّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كمثل KMS̃L durumuna benzer | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | إذ ÎZ̃ hani | قال GEL demişti | للإنسان LLÎNSEN insana | اكفر EKFR inkar et | فلما FLME zaman da | كفر KFR inkar ettiği | قال GEL demişti | إني ÎNY şüphesiz ben | بريء BRYÙ uzağım | منك MNK seden | إني ÎNY elbette ben | أخاف ÊḢEF korkarım | الله ELLH Allah'tan | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |kemeṧeli: durumuna benzer | ş-şeyTāni: şeytanın | : hani | ḳāle: demişti | lilinsāni: insana | kfur: inkar et | felemmā: zaman da | kefera: inkar ettiği | ḳāle: demişti | innī: şüphesiz ben | berī'un: uzağım | minke: seden | innī: elbette ben | eḣāfu: korkarım | llahe: Allah'tan | rabbe: Rabbi | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |KMS̃L: durumuna benzer | ELŞYŦEN: şeytanın | ÎZ̃: hani | GEL: demişti | LLÎNSEN: insana | EKFR: inkar et | FLME: zaman da | KFR: inkar ettiği | GEL: demişti | ÎNY: şüphesiz ben | BRYÙ: uzağım | MNK: seden | ÎNY: elbette ben | ÊḢEF: korkarım | ELLH: Allah'tan | RB: Rabbi | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şeytan gibi, hani insana, kâfir ol der de insan kâfir oldu muydu, şüphe yok ki der, ben senden tamâmıyla uzağım, şüphe yok ki ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.
Adem Uğur : Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana "İnkâr et" der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der.
Ahmed Hulusi : (Yahudi münafıkların ibretlik durumu) insana: "Küfret (hakikatini inkâr ile bedenselliği yaşa esfeli sâfîliyn olan dünyaN yaşamında)!" diye fikir veren şeytanın ibretlik durumu gibidir! (İnsan) küfrettiğinde (hakikatini inkârda kilitlendiğinde ise), "Muhakkak ki ben senden berîyim! Doğrusu ben Rabb-ül âlemîn olan Allâh'tan korkarım" dedi.
Ahmet Tekin : Müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların durumu, tıpkı şeytanın durumu gibidir. Şeytan insana: 'İnkâr et, nankörlük et' der. İnkâr edip nankörlük edince de: 'Benim seninle ilgim yok, senden uzağım. Ben, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah’tan korkarım.' der.
Ahmet Varol : Tıpkı şeytanın durumu gibi. O insana: 'İnkar et' dedi. (İnsan) inkar edince de: 'Ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum' dedi.
Ali Bulaç : Şeytanın durumu gibi; çünkü insana "İnkâr et" dedi, inkâr edince de: "Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" dedi.
Ali Fikri Yavuz : (Yahudi’leri savaşa teşvik hususunda münafıkların hali), şeytanın hali gibidir: Hani insana “Kâfir ol.” demişti de, kâfir olunca: “- Ben, senden berîyim; çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’dan korkarım.” deyiverdi.
Bekir Sadak : Ikiyuzlulerin durumu insana: «Inkar et!» deyip, insan da inkar edince: «Dogrusu ben senden uzagim; alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarim» diyen seytanin durumu gibidir.
Celal Yıldırım : (Bunların) misâli, hani insana ; «İnkâr et» diyen ve insan inkâr edince de, «doğrusu ben senden beriyim, uzağım ; ben elbette âlemlerin Rabbından korkarım» diyen Şeytan'a benzer.
Diyanet İşleri : Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.
Diyanet İşleri (eski) : İkiyüzlülerin durumu insana: 'İnkar et!' deyip, insan da inkar edince: 'Doğrusu ben senden uzağım; Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım' diyen şeytanın durumu gibidir.
Diyanet Vakfi : Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana «İnkâr et» der. İnsan inkâr edince de: Ben senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, der.
Edip Yüksel : Onlar tıpkı şeytan gibidir: İnsana, 'İnkar et' der. Sonra o inkar edince de, 'Benim seninle bir ilişkim yok. Ben, evrenlerin Rabbi ALLAH'tan korkarım,' der.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Yahudileri kandıran münafıkların durumu da) tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana «İnkâr et.» dedi, (insan) inkar edince de: «Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım!» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tıpkı şeytanın meseli gibi ki, insana: «İnkar et!» dedi de, inkar edince: «Ben senden uzağım; çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tıbkı Şeytanın meseli gibi ki hani insana küfret dedi de küfredince ben dedi senden beriyim, çünkü ben âlemlerin rabbi olan Allahdan korkarım
Fizilal-il Kuran : İkiyüzlülüklerinin durumu insana: «inkar et» deyip insan da inkar edince: «Doğrusu ben senden uzağım; alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım» diyen şeytanın durumu gibidir.
Gültekin Onan : Şeytanın durumu gibi; çünkü insana "küfret" dedi; küfredince de: "Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin rabbi olan Tanrı'dan korkarım" dedi.
Hakkı Yılmaz : (14-16) "Onlar, toplu olarak sizinle savaşamazlar, ancak, müstahkem şehirlerde yahut duvarların ardından savaşırlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri, kendilerinden az önce, işlerinin günahını tatmış olan, âhirette de kendileri için acı bir azap bulunan kimselerin durumu gibi pek çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri, tıpkı, hani insana “Küfret; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddet” deyip de küfredince; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedince de “Kesinlikle ben, senden uzağım; şüphesiz ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım” diyen o şeytanın örneğinde olduğu gibi darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar, aklını kullanmayan bir topluluktur. "
Hasan Basri Çantay : (Yahudileri muhaarebeye teşvıyk eden münafıkların haali de) şeytanın haali gibidir. Çünkü (şeytan) insana «Küfret» der de o küfredince «Ben hakıykaten senden uzağım. Çünkü ben aalemlerin Rabbi olan Allahdan korkarım» der!
Hayrat Neşriyat : (Onların misâli;) şeytanın hâli gibidir ki, hani insana: 'İnkâr et!' demişti. Artık(insan) inkâr edince de: 'Doğrusu ben, senden uzağım; çünki ben âlemlerin Rabbi olan Allah’(ın azâbın)dan korkarım!' demişti.
İbni Kesir : Şeytanın durumu gibi; hani o, insana; küfret, deyip de küfredince; doğrusu ben senden uzağım, çünkü ben; alemlerin Rabbı Allah'tan korkarım, demişti.
İskender Evrenosoğlu : (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.
Muhammed Esed : tıpkı Şeytanın insana: "Hakikati inkar et!" deyip (insan da) inkar edince, "Bak, ben senden, (senin yaptıklarından) sorumlu değilim, ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!" dediği zaman(ki) gibi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şeytanın meseli gibi ki, vaktiyle insana «Kâfir ol!» dedi, Vaktâ tâ ki kâfir oldu. (Şeytan) Dedi ki: «Şüphe yok ben senden uzağım. Muhakkak ki ben âlemlerin Rabbinden korkarım.»
Ömer Öngüt : (Münafıkların durumu) şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana: "İnkâr et!" der. İnkâr edince de: "Ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. " der.
Şaban Piriş : Tıpkı şeytan gibidirler. Hani o insana: -İnkar et! der, İnsan da inkar edince: -Ben senden uzağım, ben Alemlerin Rabbinden korkarım! der.
Suat Yıldırım : Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytan’ın durumuna benzer ki o, insana: "Dine inanma, reddet!" diye telkin eder. O kendisine kulak verip kâfir olunca da şöyle der: "Ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbinden korkarım!"
Süleyman Ateş : (Onların durumu) tıpkı şeytânın durumuna benzer ki insana "İnkâr et" dedi. (İnsan) inkâr edince de: "Ben seden uzağım, ben âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım!" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Şeytanın durumu gibi; çünkü insana «Küfret!» dedi, o da küfre sapınca: «Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım» dedi.
Ümit Şimşek : Şeytanın hali de böyledir. İnsana 'Kâfir ol' der. O kâfir olduğunda da 'Ben senden uzağım; çünkü ben Âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım' deyiverir.
Yaşar Nuri Öztürk : Durumları, şeytanın durumuna benziyor. Hani, şeytan insana, "Küfret/inkâr et!" der, insan küfür ve inkâra sapınca da şöyle konuşur: "Vallahi ben senden uzağım; ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}