"El-Hamdu" ifadesi tarandı:
# İçinde "El-Hamdu" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ح م د|ḪMD̃الحمدELḪMD̃El-Hamduhamd(All) the praises and thanks6x
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All praises and thanks 1:2
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun (All) the praises and thanks 6:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All the praise" 7:43
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun'dur """All the Praise be" 10:10
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All the Praise 14:39
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu Hamd All praise 16:75
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu sorumluluk """All Praise" 17:111
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All Praise 18:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """Praise" 23:28
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """Praise be" 27:15
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd olsun """All praise (be)" 27:59
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praise (be)" 27:93
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are due) all praises 28:70
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (övgü) """All Praises" 29:63
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises 30:18
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd """All praises" 31:25
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamd All praises 34:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (are) all praises 34:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ El-Hamdu hamd olsun All praises 35:1
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praises" 35:34
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise 39:29
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamdolsun """All praise" 39:74
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu Hamd """All praise be" 39:75
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd All praise (be) 40:65
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) all the praise, 45:36
ح م د|ḪMD̃ الحمد ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) the praise. 64:1


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}