» 1 / Fâtiha  2:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5
1 2 3 4 5 6 7

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = El-Hamdu : hamdolsun
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
3. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbi
4. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : Alemlerin
hamdolsun | Allah'a | Rabbi | Alemlerin |

[ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
ELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

El-Hamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
الحمد لله رب العالمين

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All praises and thanks
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi the Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne Alemlerin of the universe

1:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hamdolsun | Allah'a | Rabbi | Alemlerin |

[ḪMD̃] [] [RBB] [ALM]
ELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

El-Hamdu lillahi rabbi l-ǎālemīne
الحمد لله رب العالمين

[ح م د] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ El-Hamdu hamdolsun All praises and thanks
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
لله | LLH lillahi Allah'a (be) to Allah,
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbi the Lord
Re,Be,
200,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne Alemlerin of the universe
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ELḪMD̃ LLH RB ELAELMYN

الحمد لله رب العالمين

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 2

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الْحَمْدُ: hamdolsun | لِلَّهِ: Allah'a | رَبِّ: Rabbi | الْعَالَمِينَ: Alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الحمد ELḪMD̃ hamdolsun | لله LLH Allah'a | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN Alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |El-Hamdu: hamdolsun | lillahi: Allah'a | rabbi: Rabbi | l-ǎālemīne: Alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |ELḪMD̃: hamdolsun | LLH: Allah'a | RB: Rabbi | ELAELMYN: Alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
Adem Uğur : Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ahmed Hulusi : "Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir. . .
Ahmet Tekin : Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.
Ali Bulaç : Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.
Ali Fikri Yavuz : (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
Bekir Sadak : Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Celal Yıldırım : (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Diyanet İşleri : (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet Vakfi : Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel : Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd o âlemlerin Rabbi,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hamd o alemlerin Rabbi,
Elmalılı Hamdi Yazır : Hamd, o rabbiâlemîn,
Fizilal-il Kuran : Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Gültekin Onan : (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz : (1-7) {Müddessir 1-2: Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen,} + “Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına: “Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır; başkası övülmemelidir. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir!” + {Müddessir 2-7: diye uyar! Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et, kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret! }
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat : Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
İbni Kesir : Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.
İskender Evrenosoğlu : Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Muhammed Esed : Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt : Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Şaban Piriş : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
Süleyman Ateş : Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.
Tefhim-ul Kuran : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}