» 1 / Fâtiha  5:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5
1 2 3 4 5 6 7

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِيَّاكَ (ÎYEK) = iyyāke : ancak sana
2. نَعْبُدُ (NABD̃) = nǎ'budu : kulluk ederiz
3. وَإِيَّاكَ (VÎYEK) = ve iyyāke : ancak senden
4. نَسْتَعِينُ (NSTAYN) = nesteǐynu : yardım isteriz
ancak sana | kulluk ederiz | ancak senden | yardım isteriz |

[] [ABD̃] [] [AVN]
ÎYEK NABD̃ VÎYEK NSTAYN

iyyāke nǎ'budu ve iyyāke nesteǐynu
إياك نعبد وإياك نستعين

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إياك | ÎYEK iyyāke ancak sana You Alone
نعبد ع ب د | ABD̃ NABD̃ nǎ'budu kulluk ederiz we worship,
وإياك | VÎYEK ve iyyāke ancak senden and You Alone
نستعين ع و ن | AVN NSTAYN nesteǐynu yardım isteriz we ask for help.

1:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ancak sana | kulluk ederiz | ancak senden | yardım isteriz |

[] [ABD̃] [] [AVN]
ÎYEK NABD̃ VÎYEK NSTAYN

iyyāke nǎ'budu ve iyyāke nesteǐynu
إياك نعبد وإياك نستعين

[] [ع ب د] [] [ع و ن]

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إياك | ÎYEK iyyāke ancak sana You Alone
,Ye,Elif,Kef,
,10,1,20,
"PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun → Allah"
ضمير منفصل
نعبد ع ب د | ABD̃ NABD̃ nǎ'budu kulluk ederiz we worship,
Nun,Ayn,Be,Dal,
50,70,2,4,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
وإياك | VÎYEK ve iyyāke ancak senden and You Alone
Vav,,Ye,Elif,Kef,
6,,10,1,20,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun → Allah"
الواو عاطفة
ضمير منفصل
نستعين ع و ن | AVN NSTAYN nesteǐynu yardım isteriz we ask for help.
Nun,Sin,Te,Ayn,Ye,Nun,
50,60,400,70,10,50,
V – 1st person plural (form X) imperfect verb
فعل مضارع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِيَّاكَ: ancak sana | نَعْبُدُ: kulluk ederiz | وَإِيَّاكَ: ancak senden | نَسْتَعِينُ: yardım isteriz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إياك ÎYEK ancak sana | نعبد NABD̃ kulluk ederiz | وإياك WÎYEK ancak senden | نستعين NSTAYN yardım isteriz |
Kırık Meal (Okunuş) : |iyyāke: ancak sana | nǎ'budu: kulluk ederiz | ve iyyāke: ancak senden | nesteǐynu: yardım isteriz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎYEK: ancak sana | NABD̃: kulluk ederiz | VÎYEK: ancak senden | NSTAYN: yardım isteriz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Adem Uğur : (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Ahmed Hulusi : Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )
Ahmet Tekin : Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.
Ahmet Varol : (Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Ali Bulaç : Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ali Fikri Yavuz : Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.
Bekir Sadak : Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.
Celal Yıldırım : (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri : (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri (eski) : Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
Diyanet Vakfi : (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Edip Yüksel : Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!
Fizilal-il Kuran : (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Gültekin Onan : Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
Hakkı Yılmaz : (1-7) {Müddessir 1-2: Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen,} + “Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına: “Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır; başkası övülmemelidir. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir!” + {Müddessir 2-7: diye uyar! Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et, kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret! }
Hasan Basri Çantay : Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
Hayrat Neşriyat : (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
İbni Kesir : Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
İskender Evrenosoğlu : (Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.
Muhammed Esed : Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.
Ömer Öngüt : (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Şaban Piriş : Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Suat Yıldırım : (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Süleyman Ateş : (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
Tefhim-ul Kuran : Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ümit Şimşek : Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}