» 1 / Fâtiha  1:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5
1 2 3 4 5 6 7

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. بِسْمِ (BSM) = bismi : adıyla
2. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
3. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman
4. الرَّحِيمِ (ELRḪYM) = r-raHīmi : Rahim
adıyla | Allah'ın | Rahman | Rahim |

[SMV] [] [RḪM] [RḪM]
BSM ELLH ELRḪMN ELRḪYM

bismi llahi r-raHmāni r-raHīmi
بسم الله الرحمن الرحيم

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بسم س م و | SMV BSM bismi adıyla In (the) name
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful.

1:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

adıyla | Allah'ın | Rahman | Rahim |

[SMV] [] [RḪM] [RḪM]
BSM ELLH ELRḪMN ELRḪYM

bismi llahi r-raHmāni r-raHīmi
بسم الله الرحمن الرحيم

[س م و] [] [ر ح م] [ر ح م]

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
بسم س م و | SMV BSM bismi adıyla In (the) name
Be,Sin,Mim,
2,60,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |بِسْمِ: adıyla | اللَّهِ: Allah'ın | الرَّحْمَٰنِ: Rahman | الرَّحِيمِ: Rahim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |بسم BSM adıyla | الله ELLH Allah'ın | الرحمن ELRḪMN Rahman | الرحيم ELRḪYM Rahim |
Kırık Meal (Okunuş) : |bismi: adıyla | llahi: Allah'ın | r-raHmāni: Rahman | r-raHīmi: Rahim |
Kırık Meal (Transcript) : |BSM: adıyla | ELLH: Allah'ın | ELRḪMN: Rahman | ELRḪYM: Rahim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rahman ve rahim Allah adiyle
Adem Uğur : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Ahmed Hulusi : ("B" işareti kapsamı itibarıyla) Esmâ'sıyla varlığımı yaratan ismi Allâh olanın Rahmaniyeti ve Rahıymiyeti ile. . .
Ahmet Tekin : Yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların mürebbisi, sahibi Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ali Bulaç : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Ali Fikri Yavuz : O Rahman, O Rahim olan Allah’ın adıyla (okumağa başlarım). (Halka hayat ve bekâ ihsan eden, korkulardan koruyan hakikî mabûd Cenab-ı Allah’ın adı ile okumağa başlarım.)
Bekir Sadak : Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla:
Celal Yıldırım : BİSMİ'LLAHİ'R-RAHMÂNİ'R-RAHÎM
Diyanet İşleri : Bismillâhirrahmânirrahîm.
Diyanet İşleri (eski) : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:
Diyanet Vakfi : Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
Edip Yüksel : Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle
Fizilal-il Kuran : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Gültekin Onan : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hakkı Yılmaz : (1-7) {Müddessir 1-2: Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen,} + “Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına: “Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır; başkası övülmemelidir. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir!” + {Müddessir 2-7: diye uyar! Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et, kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret! }
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat : Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
İbni Kesir : Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla
İskender Evrenosoğlu : Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.
Muhammed Esed : RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA
Ömer Nasuhi Bilmen : Rahmân ve Rahîm olan Allah Teâlâ'nın ismiyle (tilâvete başlarım).
Ömer Öngüt : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şaban Piriş : Bismillahirrahmânirrahîm.
Suat Yıldırım : Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
Süleyman Ateş : Rahmân ve Rahim Allâh'ın adıyla
Tefhim-ul Kuran : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Ümit Şimşek : Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}