» 1 / Fâtiha  3:

Kuran Sırası: 1
İniş Sırası: 5
1 2 3 4 5 6 7

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = Er-raHmāni : (O) Rahman'dır
2. الرَّحِيمِ (ELRḪYM) = r-raHīmi : Rahim'dir
(O) Rahman'dır | Rahim'dir |

[RḪM] [RḪM]
ELRḪMN ELRḪYM

Er-raHmāni r-raHīmi
الرحمن الرحيم

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN Er-raHmāni (O) Rahman'dır The Most Gracious,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim'dir the Most Merciful.

1:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(O) Rahman'dır | Rahim'dir |

[RḪM] [RḪM]
ELRḪMN ELRḪYM

Er-raHmāni r-raHīmi
الرحمن الرحيم

[ر ح م] [ر ح م]

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN Er-raHmāni (O) Rahman'dır The Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim'dir the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
ELRḪMN ELRḪYM

الرحمن الرحيم

 » 1 / Fâtiha  Suresi: 3

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الرَّحْمَٰنِ: (O) Rahman'dır | الرَّحِيمِ: Rahim'dir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الرحمن ELRḪMN (O) Rahman'dır | الرحيم ELRḪYM Rahim'dir |
Kırık Meal (Okunuş) : |Er-raHmāni: (O) Rahman'dır | r-raHīmi: Rahim'dir |
Kırık Meal (Transcript) : |ELRḪMN: (O) Rahman'dır | ELRḪYM: Rahim'dir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rahmandır, rahîmdir,
Adem Uğur : O, rahmândır ve rahîmdir.
Ahmed Hulusi : Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )
Ahmet Tekin : Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : (O Allah) Rahman ve Rahim'dir.
Ali Bulaç : Rahman ve Rahimdir.
Ali Fikri Yavuz : (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
Bekir Sadak : O Rahman ve Rahim'dir,
Celal Yıldırım : (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Diyanet İşleri : (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri (eski) : O Rahman ve Rahim'dir,
Diyanet Vakfi : O, rahmândır ve rahîmdir.
Edip Yüksel : Rahman, Rahim (Merhametli),
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O Rahmân ve Rahim,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O Rahman, Rahim,
Elmalılı Hamdi Yazır : o rahman, rahîm,
Fizilal-il Kuran : Rahman ve Rahim
Gültekin Onan : (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz : (1-7) {Müddessir 1-2: Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen,} + “Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına: “Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır; başkası övülmemelidir. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir!” + {Müddessir 2-7: diye uyar! Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilân et, kişiliğini lekeleme; temiz tut, şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır, yaptığın iyiliği çok bularak başa kakma! Ve yalnız Rabbin için sabret! }
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat : (O,) Rahmândır, Rahîmdir.
İbni Kesir : Rahman'dır, Rahimdir.
İskender Evrenosoğlu : Rahmân'dır, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Rahman, Rahim,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt : O, Rahman ve Rahim'dir.
Şaban Piriş : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : O rahmândır, rahîmdir.
Süleyman Ateş : (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.
Tefhim-ul Kuran : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : O Rahmân'dır, Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'dır, Rahîm'dir O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}