"ĞNM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "ĞN" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "ĞNM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ĞNM" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
غ ن م|ĞNMغنمĞNMğanemudavarınınsheep1x
غ ن م|ĞNM غنم ĞNM ğanemu davarının sheep 21:78
غ ن م|ĞNMغنمتمĞNMTMğanimtumaldığınız ganimetlerinyou got as war booty -2x
غ ن م|ĞNM غنمتم ĞNMTM ğanimtum aldığınız ganimetlerin you obtain (as) spoils of war 8:41
غ ن م|ĞNM غنمتم ĞNMTM ğanimtum aldığınız ganimetten you got as war booty - 8:69
غ ن م|ĞNMغنميĞNMYğanemīdavarımmy sheep,1x
غ ن م|ĞNM غنمي ĞNMY ğanemī davarım my sheep, 20:18
غ ن م|ĞNMمغانمMĞENMmeğānimuganimetler(are) booties3x
غ ن م|ĞNM مغانم MĞENM meğānimu ganimetler vardır (are) booties 4:94
غ ن م|ĞNM مغانم MĞENM meğānime ganimetlere (the) spoils of war 48:15
غ ن م|ĞNM مغانم MĞENM meğānime ganimetler spoils of war 48:20
غ ن م|ĞNMوالغنمVELĞNMvelğanemive koyununand the sheep1x
غ ن م|ĞNM والغنم VELĞNM velğanemi ve koyunun and the sheep 6:146
غ ن م|ĞNMومغانمVMĞENMve meğānimeve ganimetler (bahşeyledi)And spoils of war1x
غ ن م|ĞNM ومغانم VMĞENM ve meğānime ve ganimetler (bahşeyledi) And spoils of war 48:19


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}